18.01.2018  Начало     Земеделие и животновъдство - каталог     Земеделие и животновъдство     Справочник по свиневъдство

Справочник по свиневъдство

Справочник по свиневъдство
Ценa: Попитай
Статус: нов
Каталог книги:

Земеделие и животновъдство

Кат. №: 526098
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9548496763
Автор: под ред. на проф. Андрей Андреев
Издателство: Дионис
Година на издаване: 2008
Обем: 399 стр.
Корици: меки

Както в света, така и у нас свиневъдството е основен източник на месо за населението. През последните години в резултат на приватизирането на селскостопанските производствени единици в нашата страна и преодоляването на аграрната криза се налагат нови решения за развитието на свиневъдството. Производствените условия на страната с влизането й в Европейския съюз, структурата на националното стопанство и равнището на свиневъдството предопределят по-интензивното му развитие в частните и кооперативните стопанства. Конкуренцията при пазарната икономика ще влияе върху свиневъдството все по-силно и осезаемо. Тези фактори изискват сложен комплекс от знания за усъвършенствуване на развъжданите породи свине и използването на високоефективни хибриди. Необходими са актуални и задълбочени знания за физиологичните особености на храненето, размножаването, груповото поведение на свинете и технологиите на отглеждане. Освен това системата на ръководство в свиневъдната практика варира в широки граници при отделните му направления - производство на отбити прасета, на свине за разплод, на свине за угояване и др. До голяма степен тя зависи и от индивидуалните способности на производителя, от неговите знания и професионализъм.
Справочникът по свиневъдство е предназначен за широк кръг специалисти - зооинженери, ветеринарни лекари, аграрикономисти, студенти, ръководители, собственици на ферми и др. В него са отразени съвременни данни за постиженията на генетиката и развъждането на свинете и биотехниката на размножаването им. Разгледани са физиологичните особености на свинете и свързаното с тях най-ефективно хранене, поведението и свръхчувствителността им, както и влиянието на стреса върху качеството на свинското месо. Показани са технологични решения за ферми със затворен цикъл на производство с две- и трифазни системи на отглеждане, сгради и съоръжения за свинефермите, както и зоохигиенна преценка на помещенията. Застъпени са екологичните проблеми в съвременното свиневъдство, болестите, лекуването и профилактиката при свинете. Накрая е разгледан въпросът за организирането на биологично свиневъдство у нас.
При подготовката на справочника авторите са се основавали на принципната постановка, че изграждането и функционирането на високоефективното свиневъдство е възможно на основата и взаимовръзката между следните фактори:
- животни с генотип за висока продуктивност;
- пълноценно хранене, съответстващо на предвижданата продуктивност;
- оптимални условия на отглеждане;
- висок здравен статус;
- действащ мениджмънт.

Друга литература от Земеделие и животновъдство