25.05.2018  Начало     Енергетика - каталог     Енергетика     Електротехника и електроника

Електротехника и електроника

Електротехника и електроника
Ценa: Попитай
Статус: нов
Каталог книги:

Енергетика

Кат. №: 255010
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9549740994
Автор: Иванка Иванова-Червенска
Издателство: Нови знания
Година на издаване: 2003
Обем: 112стр.
Корици:меки

Книгата е учебно помагало за учениците от професионалните гимназии, които се обучават по неелектротехническите професии и специалности.Съдържанието на помагалото е подбрано и структурирано според съответната учебна програма на МОН. Тематиката включва: електромагнитно поле; електротехнически материали; електрически и магнитни вериги; електронни елементи и устройства; електрически машини и трансформатори; електрически апарати; електрически измервания; производство, пренасяне и потребление на електрическа енергия.Помагалото съдържа по всяка тема кратък теоретичен материал и въпроси и задачи за самостоятелна работа и за проверка и оценка на подготовката на учениците. Предвидена е възможност за записване на решенията на заданията направо в книгата. В приложението са поместени таблици с помощна информация – измервателни единици, условни графични означения, системи на електроизмервателни уреди, данни за електрически материали и др. Учебното помагало отчита потребностите на бъдещите техници и монтьори от начални познания в разглежданите области и може да бъде добра основа за по-нататъшното им развиване и профилиране. Помагалото може да се ползва успешно при работа в учебни професионални центрове и в практиката.

Друга литература от Енергетика