19.02.2018  Начало     - каталог     Хирургия     Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции

Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции

   Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
Стара ценa: 20.00 лв.
Ценa за : 18.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 259154
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-619-189-074-3
Автор:Ивайло Даскалов,Лилия Демиревска
Издател:Лакс бук
Година на издаване: 2017
Брой на страници:94
Корици: твърди

Тази книга е създадена, за да подпомогне ежедневната работа на лекарите в предоперативната консултация на пациенти, на които предстои некардиохирургична оперативна интервенция. Тя съдържа препоръки за поведение през целия периоперативен период и е съобразена със съществуващите в момента (2014 г.) световни препоръки за добра медицинска практика.
Надяваме се, че представената информация ще бъде от теоретичен и практически интерес за широк кръг от медицински специалисти, ангажирани в процеса на пери- оперативната консултативна помощ като кардиолози, интернисти, пулмолози, хематолози, ендокринолози, невролози, анестезиолози и хирурзи. Книгата може да бъде използвана и като учебно помагало в теоретичната подготовка на студенти, специализанти и докторанти.
Материалът е структуриран в десет основни раздела. В началото се разглежда влиянието на хирургичните и специфични за пациента рискови фактори при определяне на общия оперативен риск. В следващите глави последователно се обясняват значението на лабораторните и функционални тестове, както и начините за оценка и редукция на оперативния риск. Важно място имат разделите за болестите и синдромите, свързани с повишен сърдечно-съдов риск, и значението на анестезията. Основно място е отделено на алгоритъма за периоперативно поведение на ESC, както и препоръките за периоперативна оценка на АСС/АНА. Книгата завършва с няколко клинични приложения.
Вярваме, че това второ преработено издание ще бъде посрещнато със същия читателски интерес и ще обогати представите на колегите с новите, осъвременени препоръки в предоперативната консултация на пациенти, подложени на некардиохирургична оперативна интервенция.
От Авторите

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС