20.04.2018  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Вътрешни болести - първа част

Вътрешни болести - първа част

   	 Вътрешни болести - първа част
Ценa за : 48.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 363275
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789547562035
Автор: под ред.на проф.С.Тишева
Издателство: МУ Плевен
Година на издаване: 2016
Обем: 984 стр.
Корици: твърди

Този учебник е предназначен за обучение на студенти по медицина, специализанти по обща медицина, вътрешни болести, кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология.
Стремежът на авторите е да систематизират натрупаните знания в областта на вътрешните болести и те да бъдат лесно възприети от четящите. Голяма част от учебника е написан от преподаватели в МУ-Плевен с голям клиничен опит и такъв в обучението на студенти по медицина, което прави информацията лесно достъпна и адекватна на съвременните потребности на медиците.
Учебникът съдържа оптимална информация за студенти и специализанти без да се навлиза в излишни подробности, които могат да се намерят в учебници, ръководства и монографии, посветени на конкретните заболявания в областта на кардиологията, пулмологията, ендокринологията и ревматологията.
Цел на настоящото помагало е да бъде мост между пропедевтичните познания на студентите, идващи от предклиничния курс на обучение и по-нататъшното надграждане на интернистичните им познания.

Друга литература от Вътрешни болести