24.02.4071  Начало     Кандидатстудентска литература - каталог     Кандидатстудентска литература     Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

 Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия
Ценa за : 18.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Кандидатстудентска литература

Кат. №: 3281010
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: под ред.на М.Станчева
Издател:Медицински университет Варна
Година на издаване: 2017
Брой на страници: 113
Корици: меки
ISBN: 9786192210427

Книгата включва въпроси с избор на отговор и отворени въпроси, разпределени по раздели както следва:
Обща и неорганична химия
– Строеж на атома и периодична система
– Химична връзка
– Химични елементи и техните съединения, окислително-редукционни процеси
– Скорост, катализа и термохимия
– Химично равновесие
– Разтвори
– Колоиди
– Теория на електролитната дисоциация, киселини и основи, рH
Органична химия
– Въглеводороди
– Алкохоли и феноли
– Алдехиди и кетони
– Карбоксилни киселини и производни
– Амини
– Аминокарбоксилни киселини
– Въглехидрати
Приложени са и 10 източника на използвана литература.

Друга литература от Кандидатстудентска литература