Практическо ръководство за сестрински грижи

Обратно към Сестринско дело
Ценa:
Цена:17.00 лв. с ДДС
Каталожен № 3284348
ISBN: 978-619-221-033-5
Автор:М. Николова, К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
Обем:202 стр.
Корици: меки
Представяне на Практическо ръководство за сестрински грижи
Целта на учебното помагало е да се придобият практически умения, навици, подходи и начини на мислене и действие от студентите в процеса на тяхното базово обучение. То е съобразено с учебната програма по дисциплината „Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи“. Ръководството предоставя информация за теоретични и практически знания при оказване на сестрински грижи за болния. Освен от студенти от специалност “Медицинска сестра”, може да се ползва и от акушерки и медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Комуникативни умения. Комуникации в дейността на медицинската сестра. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
2. Медицинска документация и отговорност на медицинската сестра. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
3. Стерилизация - видове, качество и контрол. М. Николова, В. Василева
4. Дезинфекция - видове, методи, контрол. М. Николова, В. Василева
5. Приготвяне на дезинфекционни разтвори. М. Николова, В. Василева
6. Фундаменталните човешки нужди и тяхната връзка с основните сестрински грижи. В. Цветкова, М. Нанкова, Ст. Янчева
7. Задължение на медицинската сестра при приемане и предаване на дежурството. Запознаване с рапорта. Д. Гроздева, К. Егурузе
8. Организация, подготовка и провеждане на визитация. Д. Гроздева, К. Егурузе
9. Взаимоотношения на медицинската сестра с пациентите и близките им. В. Цветкова, М. Нанкова, Ст. Янчева
10. Антропометрични измервания на дете и възрастен. Изчисляване на Индекс на телесната маса. Зъбен статус. К. Егурузе, Д. Гроздева
11. Видове положения на болен в леглото. Д. Гроздева, К. Егурузе
12. Грижи за комфорта на болни деца и възрастни. Д. Гроздева, К. Егурузе
13. Техники за преместване на болен. Техники за предпазване на медицинската сестра. Д. Гроздева, К. Егурузе
14. Болнично легло – значение, изисквания, видове. М. Николова, В. Василева
15. Подреждане на свободно или закрито легло, заето или открито легло. М. Николова, В. Василева
16. Подреждане на детско болнично легло. М. Николова, А. Георгиева, В. Василева
17. Подреждане на легло с тежко болен. М. Николова, В. Василева
18. Хирургическо легло. М. Николова, В. Василева
19. Хигиенен тоалет на тежко болен. Миене на глава на тежко болен. Частична баня. А. Георгиева, Кр. Стамова
20. Смяна на бельо на тежко болни – възрастни и деца. М. Николова, В. Василева
21. Тоалет против декубитус. А. Георгиева, Кр. Стамова
22. Тоалет на гениталии. Кр. Стамова А. Георгиева
23. Хигиенни грижи в кърмаческа възраст. Къпане и повиване на кърмаче. А. Георгиева, Кр. Стамова
24. Специален тоалет на очи, уши и устна кухина при възрастни и деца. Кр. Стамова, А. Георгиева
25. Организация на лечебното хранене в болнично отделение и по домовете. Изготвяне на требвателен лист. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
26. Хранене на тежко болни - възрастен и дете. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
27. Поведение на медицинската сестра при хранене на пациенти със сонда. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
28. Правила при кърмене. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
29. Запознаване с температурен лист. Измерване и регистриране на температурата. Сестрински грижи при треска. К. Егурузе, Д. Гроздева
30. Изследване и регистриране на пулса. М. Николова, В. Василева
31. Изследване и регистриране на дишането. Кислородотерапия. К. Егурузе, Д. Гроздева
32. Измерване и регистриране на кръвно налягане. М. Николова, В. Василева
33. Вземане на урина за изследване. Събиране на диуреза. Измерване на специфично тегло. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
34. Дефекация. Наблюдение на дефекацията при възрастни и деца. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева
Запитване за Практическо ръководство за сестрински грижи
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Сестринско дело