Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза

Обратно към Гастроентерология
Ценa:
Цена:15.00 лв. с ДДС
Каталожен № 259175
ISBN:9786191891153
Автор: Венцислав Джурков
Издателство: Лакс бук
Година на издаване: 2019
Обем: 169стр.
Корици: меки
Представяне на Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза
Чернодроабната цироза е деветата причина за смърт в САЩ и пета в Германия. Болният не загива от самата цироза, а от нейните усложнения и взаимовръзката между някои от тях. Над половината (60%) от пациентите с компенсирана чернодробна цироза ще развият тежкото усложнение „асцит“ чак след 10 години, но само ако липсват другите две тежки (“големи“) усложнения - кръвоизлив от варици на хранопровода и чернодробна енцефалопатия, които могат да бъдат профилак- тирани. Въпреки че няма безопасни усложнения на цирозата, под „големи“ (тежки) усложнения се разбират такива, които застрашават непосредствено живота на болния. Според Мауо Clinic три са „големите“ усложнени на цирозата - асцит, кръвоизлив от варици на хранопроводи и чернодробната енцефа-лопатия, въпреки че хепатореналният синдром, острата върху хронична чернодробна недостатъчност и спонтанния бактериален перитонит („голямо“ усложнение на „голямото“ усложнение „асцит“) също застрашават живота на болния, още повече че те могат и нерядко възникват след кръвоизлив от варици на хранопровода. От друга страна, честотата на кръвоизливите от варици на хранопровода при пациентите с цироза намаля през последните десетилетия, след успешната първична профилати- ка на варицеалното кървене с неселективни бета-блокери. Без да се омаловажава ролята на антивирусната терапия, това лечение най-вероятно е една от главните причини за удължената преживямост на болните с цироза (в компенсиран и декомпен- сиран стадий). Въпреки намалената честота, кръвоизливът от варици на хранопровода е най-тежкия кръвоизлив от горните отдели на гастроинтестиналния тракт и тежко животозастрашаващо усложнение на чернодробната цироза, което може да причини други животозастрашаващи усложнения. Всички кръвоизливи от горните отдели на тастроинтестиналния тракт са животозастрашаващи. По тези причини монографията е посветена на тези кръвоизливи при пациентите с чернодробна цироза. Монографията (хабилитационният труд) съдържа 22 таблици, фигури, диаграми, схеми и илюстрации, 14 от които представят собстени резултати. Стилът на книгата е моногра- фичен, поради което има характер на ръководство. То е пред-назначено за гастроентеролози и специализанти в тази област. Ръководството може да е от полза също на хирурзи, анестезио- лози, интернисти, общопрактикуващи лекари, стажант-лекари и всички медици проявяващи интерес към чернодробните за¬болявания и кръвоизливите от горните отдели на гастроинтестиналния тракт.
От автора
Запитване за Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Гастроентерология