17.12.7719  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Актуални аспекти на продължителните грижи и палеативната медицина.Том II

Актуални аспекти на продължителните грижи и палеативната медицина.Том II

 Актуални аспекти на продължителните грижи и палеативната медицина.Том II
Стара ценa: 16.00 лв.
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 259150
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-619-189-067-5
Автор: под ред.на Л.Деспотова-Толева
Издателство: Лакс бук
Година на издаване: 2017
Обем: 230 стр.
Корици: меки

Съдържание
Правото на продължителни и палеативни грижи-неотменно човешко право - Л. Деспотова-Толева, М. Пишмишева
The role of the family physician in palliative care - Sh. Vinker
The current and the future of long-term care system in Balkans: solution proposal - A. Kaptanoglu, D. Cavmak
Evidence on economic status of palliative management: literature review - S. Soyler, H. Ari, A. Kaptanoglu
Developing a social funding model by cooperatives business for palliative care management -1. Yildirim
End of life care in Walthem forest - An. Khan, Jan. Richards
Activities for development of palliative care in the republic of Macedonia - L. Shukriev, K. Stavrikj, M. Tundzeva, H. Rizankoska
Approach to palliative ill at home - K. Starvrich, L. Shukriev, K. Kovachevich, M. Tundzheva
The role of the family doctor treating patients with dementia - M. Tundzeva
Здравни грижи при пациенти в палиативната фаза на болестта - П. Добрилова, Н. Йорданов
Медицинско осигуряване на пациенти на продължителна терапия при бедствени ситуации - Р. Костадинов
Духовната грижа: естествена част от общата грижа за пациента - П. Аспарухова, И. Михайлова
Психопрофилактика за близките на онкоболен пациент -А. Маринова, И. Михайлова, П. Аспарухова
Съобщаване на лоша новина. Загуба и скръб. Подкрепа след онкологична смърт - М. Иванова, Н. Йорданов
Възможност за контрол на малигнени плеврални изливи - И. Новакс
Фармакотерапия на констипация при пациенти с авансирало онкологично заболяване - Р. Стефанов, Н. Йорданов
Раковата болка и нейното влияние върху качеството на живот на онкологично болни с авансирало заболяване - Н. Йорданов, П. Добр] Р. Стефанов, Н. Николов, Н. Узунов
Хибридни операции в съвременната съдова хирургия при критична исхемия на долните крайници - Б. Чешмеджиева, В. Анастасов, 3. Въжев
Healthy hearts: children as parents guardian or how to raise healthy parents (abstract) - B. Cortis, M. Serratto
Детето и градът (резюме) - Н. Толева-Новак
Страдание и музика - М. Малинова, К. Мицев
Терапия с визуални изкуства в продължителните и палиативните грижи - Е. Константинова
Музикотерапия (резюме) - Т. Шекерджиева-Новак
Калиграфията като арт-терапия (резюме) - В. Новак
Занимателната трудотерапия - важен фактор в лечението на онкоболни - И. Михайлова, А. Маринова, П. Аспарухова, Н. Узунов
Терапия чрез музика: Опит от ДЦДУ „Олга Скобелева“ - А. Димова...

Друга литература от Вътрешни болести