19.02.2018  Начало     - каталог     Микробиология     Клиничнолабораторни резултати - Част ІІ Подходи и избор на анализа, оценси и корелации на резултатите

Клиничнолабораторни резултати - Част ІІ Подходи и избор на анализа, оценси и корелации на резултатите

 	 Клиничнолабораторни резултати - Част ІІ Подходи и избор на анализа, оценси и корелации на резултатите
Ценa за : 120.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Микробиология

Кат. №: 259147
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-92473-6-7
Автори: Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Пенков, В. Сиракова, И. Мазнев, Р. Радославова, Е. Вълчева, К. Генова, Я. Есер, К. Либхабер, У. Вангу, М. Гарчева, И. Петров, Ф. Фуладванд, Пл. Милков, Д. Смилкова,1Л. Георгиев^ В. Томова, Ф. Николов, Ж.-П. Басан, О. Хлиномаз, П. Видимски, Й. Узунангелов, М. Цекова, Т. Донова, Л. Миткова-Денчева, Пл. Панайотов, М. Славов, М. Миланова, О. Хинков, Е. Пазванска, Сл. Джамбазов, Т. Веков,
Издател: Български кардиологичен институт
Брой страници: 984
Година на издаване: 2010
Корица: Твърда

Сърдечно-съдовите заболявания заемат първо място по смъртност и инвалидизация. Това наложи и бурното развитие на технологиите за тяхната превенция, диагностика, лече¬ние и рехабилитация. Страните, които заложиха в здравната си политика на профилактика¬та и иновациите в лечението, успяха за около 20 год. да намалят смъртността от сърдечно¬съдови заболявания почти наполовина.
Професионалната стойност на лекаря традиционно се определя от доброто съчетание на три фактора - знание, опит и интуиция. Знанието е било, е и ще бъде винаги основата на диагностично-лечебния процес, независимо къде протича той - в доболничната или в болничната помощ.
В предлагания учебник авторите са се постарали да предоставят на читателя общопри¬етите разбирания за основните заболявания в кардиологията. Съзнателно, по чисто дидак- тически съображения, са избегнати многобройните цитирания на противоречиви мнения и проучвания. Разбира се, в текстовете авторите са се съобразявали с посочената в книгописа и останалата извън него литература.
Надяваме се книгата да бъда от полза за кардиолози, интернисти, кардиохирурзи, анес- тезиолози и други медицински специалисти.
Проф. д-р Младен Гоигоров

Друга литература от Микробиология