Хирургия Том 1 Основи на хирургията

Обратно към Хирургия
Ценa:
Цена:58.00 лв. с ДДС
Каталожен № 374105
ISBN: 9789546212306
Автор: под ред. на проф. д-р Дамян Дамянов
Издателство: Знание
Година на издаване: 2007
Обем: 428 стр.
Корици: меки
Представяне на Хирургия Том 1 Основи на хирургията
Представеният учебник има две части. В първия том, озаглавен Основи на хирургията, вниманието е насочено към проблеми с основополагащ характер за разбирането на хирургичните заболявания. Наред с това са включени въпроси от областта на генетиката, имунологията, трансплантологията, както и юридически проблеми, разбирането на които става задължителна необходимост за правилното поведение, диагностика и лечение при хирургична патология. Вторият том е озаглавен Клинична хирургия, тъй като в него са отразени съвременните познания от клиничното изучаване на болестни единици, станали предмет на профилирани области от хирургията. По този начин учебникът придобива комплексен характер и може да служи за ръководство при обучението не само на студенти по медицина от III, IV и V курс, но и на студенти по стоматология, а и на млади лекари, чиито интереси са насочени към хирургичните специалности. Разширеният обем на учебника отразява необходимостта от промени и обновяване на учебната програма за студенти и специализанти. Включен е широк кръг от автори - университетски преподаватели. Привлечени са специалисти и капацитети по отделната проблематика, с цел максимално отразяване на новостите и придобиване на характер на практическо ръководство, полезно и за обучението, и за ежедневната работа.
Хирургията преживява изменения в две посоки. От една страна тя все повече се фрагментира. Това е свързано със задълбоченото детайлно изучаване на заболяванията на отделните органи и системи на човешкото тяло. Разширяващият се кръг на познанията доведе до обособяването на хирургията, неврохирургията и лицево-челюстната хирургия като основни специалности, а на съдовата, сърдечната, гръдната, детската, пластично-възстановителната и военната - като профилни специалности. От друга страна се засилва интердисциплинарният характер на хирургията. Хирургът все повече трябва да притежава компетентност и познания в областта на интензивното лечение, анестезията, имунологията, генетиката, педиатрията, гастроентерологията и пр., за да може по-правилно да разбира болестния процес, да използва максимално диагностичните възможности, да разширява кръга на профилактичните дейности и процедури, да извършва качествено хирургичните намеси. Учебникът отразява съвременните тенденции и постижения на хирургията като интердисциплинарна и фрагментираща се научна, учебна и лечебна дисциплина.
Обучението на студентите е многопосочно, тъй като едва в края на учебния цикъл, в зависимост от личните интереси и съществуващите възможности за реализация, студентът може да профилира интересите си. Дори в практиката на общопрактикуващия лекар са необходими теоретични познания и практически възможности за диагностика на хирургичните заболявания и за осъществяването на малки лечебни процедури. Същевременно учебникът дава достатъчна база за бъдещия практикуващ хирург или хирург-изследовател, като посочва не само постигнатото, а и набелязва оставащите проблеми.
Големият авторски колектив предлага различен стил в изложението и в обема на предлаганите познания. Вероятно, независимо от редакторската работа, в това първо издание са допуснати пропуски, различия в нивото и в стила, в обема и съдържанието на отделните глави. Редакторът и авторите ще бъдат благодарни на критичните рецензии, бележки и препоръки, които биха помогнали за усъвършенстване на бъдещо второ издание.
Запитване за Хирургия Том 1 Основи на хирургията
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Хирургия