16.01.2018  Начало     - каталог     Фармакология     Хигиена и екология

Хигиена и екология

Хигиена и екология
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Фармакология

Кат. №: 259024
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-8326-12-4
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
Автор: под ред. на доц. д-р П. Гацева, дм
Година на издаване: 2010 г.
Обем: 244 стр.
Корицa: мекa

ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник по хигиена и екология е съчетан с ръководство за практически занятия и изцяло е съобразен с учебната програма за студенти по фармация Необходимостта от подобно учебно помагало е обусловена от редица промени в нормативната база на здравното законодателство през последните години.
В него са разгледани основни хигиенни проблеми, свързани с ролята на елементи от жизнената среда на човека (въздух, вода, почва) и положителните или отрицателни въздействия на физичните, химични и биологични фактори от тях върху здравето. В раздела посветен на храните и храненето се обсъждат основните принципи на здравословното и лечебно хранене, разгледани са биологичните и химични контаминанти в храните и неблагоприятните им въздействия върху здравето, отделено е внимание на взаимодействието между храни и лекарства. Обсъдени са превантивните хранителни стратегии по отношение на социално -значими заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет, затлъстяване, рак и др.
Специално внимание е отделено на актуалните проблеми в трудовата медицина и ергономията на труда, профилактиката срещу вредното въздействие на физични и химични фактори на работната среда на фармацевта. Разгледани са специфичните особености на труда във фармацевтичното производство и аптечните заведения, основните професионални вредности в тях и риска от увреждане на здравето.
В ръководството за практически упражнения са включени основни методи за изследване на някои фактори на жизнената и работната среда (атмосферен въздух, вода, микроклимат, шум и др.), с които студентите се запознават.
Тъй като подобно учебно помагало, съчетаващо учебник и ръководство за практически занятия по хигиена за студенти по фармация се издава за първи път в нашата страна, авторският колектив ще приеме с благодарност всички критични бележки и предложения, целящи неговото усъвършенстване.
Авторите

Друга литература от Фармакология