20.04.2018  Начало     - каталог     Здравен мениджмънт     Хигиена и екология -учебник за студенти в медицински колеж

Хигиена и екология -учебник за студенти в медицински колеж

Хигиена и екология -учебник за студенти в медицински колеж
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Здравен мениджмънт

Кат. №: 259130
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786191890187
Автор:ПенкаГацева
Издател:Лакс бук
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 159
Рзмер:23,5/16.5см
Корици: мека

Настоящият учебник по хигиена и екология е предназначен за студенти, обучавани по следните специалности в Медицински колеж: помощник- фармацевти, зъботехници, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти. Необходимостта от подобно учебно помагало е обусловена от редица промени в нормативната база на здравното законодателство през последните години. В настоящия учебник е включен материал от различни раздели на хигиенната наука-комунална хигиена, хигиена на хранене, трудова хигиена, хигиена на децата и подрастващите, радиационна хигиена.
В него са разгледани основни хигиенни проблеми, свързани с ролята на елементи от жизнената среда на човека (въздух, вода, почва) и положител¬ните или отрицателни въздействия на физичните, химични и биологични фактори от тях върху здравето. В раздела, посветен на храните и храненето се обсъждат основните принципи на здравословното и лечебно хранене, разгледани са биологичните и химични контаминанти в храните и неблагоприятните им въздействия върху здравето. Обсъдени са превантивните хранителни стратегии по отношение на социално -значими заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет, затлъстяване, рак и др. Специално внимание е отделено на актуалните проблеми в трудовата медицина и ергономията на труда, профилактиката срещу вредното въздействие на физични и химични фактори на работната среда. Разгледани са специфичните особености на труда при различни медицински специалности, вкл. фармацевтичното производство и аптечните заведения, основните професионални вредности в тях и риска от увреждане на здравето. Тъй като подобно учебно помагало се издава за първи път, авторският колектив ще приеме с благодарност всички критични бележки и предложения, целящи неговото усъвършенстване.

Друга литература от Здравен мениджмънт