24.02.4162  Начало     - каталог     Химия, Биология, Биохимия     Функционална биохимия на човека

Функционална биохимия на човека

Функционална биохимия на човека
Ценa за : 26.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Химия, Биология, Биохимия

Кат. №: 363267
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 954-9376-07-5
Автор: Ирена Велчева
Издателство:ЖТС Дизайн Ст.Загора
Размер:21/30см
Обем: 224 стр.
Корици: меки

Във функционалната биохимия се разглеждат молекулните основи на личните физиологични процеси в клетките, тъканите и органите. Изучават се начините на регулация на отделните органи и механизмите, осигуряващи съгласуваното им функциониране. Обект на функционалната биохимия е също така диференцирането на клетките в онтогенезата и процесите обновяването им.
Ето защо при написването на учебника ние си поставихме за цел:
- да представим основните метаболитни процеси в отделните органи; да разгледаме на молекулярно ниво функционалните особености на различните органи;
: да дадем сведения относно механизмите, осигуряващи хомеостазата на организма.
-. да постигнем така формулираната цел решихме да развием изложението си по следната схема: хранене —> водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие —> метаболизъм на отделните органи —» клетъчно диференциранене -» външни въздействия и свързаните с тях промени в организма -|основни биоконстанти на кръвта.
Съдържанието на настоящата книга е съобразено с учебната програма на студентите медици по биохимия. При подготвянето са използвани най-новите монографии, статии и учебници на английски, немски и руски език. Отразени са съвременните факти и възгледи, утвърдили се в биохимията през последните години.
С този учебник искаме да помогнем на нашите читатели лесно да се ориентират в разнообразните биохимични процеси в човешкия организъм, начина на регулирането им и връзките между тях

Друга литература от Химия, Биология, Биохимия 
BIOCHEMISTRY, 6TH ED.

BIOCHEMISTRY, 6TH ED.


76.00 лв. с ДДС
Обща и неорганична химия

Обща и неорганична химия


38.00 лв. с ДДС
36.00 лв. с ДДС


Аналитична химия

Аналитична химия


16.00 лв. с ДДС