20.04.2018  Начало     - каталог     Анатомия и Физиология     Физиология на човека.Учебник за студенти по дентална медицина и студенти по фармация

Физиология на човека.Учебник за студенти по дентална медицина и студенти по фармация

Физиология на човека.Учебник за студенти по дентална медицина и студенти по фармация
Стара ценa: 40.00 лв.
Ценa за : 38.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Анатомия и Физиология

Кат. №: 363416
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-619-197-006-3
Издателство: МИ АРСО
Автор: под ред.на Р.Гърчев,Л.Витанова
Година на издаване: 2015г.
Обем: 560стр.
Корицa: мекa Размер:21/29см

Настоящият учебник „Физиология на човека” е предназначен за обучение на студенти по фармация и дентална медицина. Текстът е обогатен с нови данни, получени през последните години. Големият брой фигури улеснява разбирането на физиологичните процеси.
В основния текст на учебника са представени базисните физиологични познания, които трябва да се владеят от студентите по фармация и по дентална медицина. Изложени са основните съвременни знания по физиология за механизмите на функциониране на клетките, органите, системите и организма, регулацията на функциите на отделните органи и системи, координацията на функцията на различните органи, механизмите на хоместазата и механизмите на адаптиране към промени в условията на околната среда. На края на всяка глава има въпроси, които насочват студентите кои са основните подтеми, по които трябва да имат трайни познания. Посочена е и основната част от ползваната литература. Азбучният указател е подробен и пригоден за намиране на основните термини и понятия в текста.
При написването на учебника сме се ръководили от традицията на Катедрата по физиология за провеждане на профилирано обучение на студентите по фармация и по дентална медицина. За студентите по фармация представянето на материала е насочено към разбирането на физиологичните основи на фармакологичното повлияване на различни функции в организма. За студентите по дентална медицина детайлно са представени специфични въпроси като: регулация на калциево-фосфатната обмяна, физиологична роля на слюнката, регулация на дъвкането и гълтането.
За по-прегледно представяне на материала основната част от специфичните теми са представени в карета с различни шрифтове:
-Текст за студенти по фармация
-Текст за студенти по дентална медицина
-

Друга литература от Анатомия и Физиология 
Atlas Of Human Anatomy

Atlas Of Human Anatomy


68.00 лв. с ДДС


Топографска анатомия

Топографска анатомия


18.00 лв. с ДДС
16.80 лв. с ДДС