18.01.2018  Начало     - каталог     Фармакология     Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация - 1 част

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация - 1 част

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация - 1 част
Ценa за : 20.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Фармакология

Кат. №: 363031
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789543341580
Автор:под ред.на Малгарита Караиванова,Спиро Константинов
Издател:"Софттрейд"
Година на издаване: 2014
Брой на страници: 226
Рзмер:20,5/28,5см
Корици: мека

Изключителният напредък в модерната медицина през последните 20 години направи възможно лекарствената терапия да постига по-добри терапевтични резултати на основата на класическите и нови таргет-ориентирани лекарства. Националната здравна стратегия за лекарствена употреба е свързана с оптималния избор на ефикасни и безопасни медикаменти, които могат да постигнат максимален терапевтичен резултат и е съобразена с особеностите на патологичния процес на отделния пациент и неговото информирано съгласие за участие в терапевтичния процес. Употребата на лекарства е един комплексен и интердисциплинарен процес, в който лекарите, фармацевтите и медицинските сестри участват активно при провеждането и мониторинга на лекарствената терапия. Тази ефективна колаборация дава възможност за дизайн, оценка, контрол и навременна промяна на лечебната стратегия при необходимост. Често клиничният фармацевт способства за предоставяне на нова информация, свързана с избора на лекарства с по-висока ефикасност и добър профил на безопасност както и с данните от фармакоикономическия анализ.
В настоящото издание (част първа) се разглеждат фундаментални проблеми и стратегии на лекарствената терапия, свързани с концепцията за оптимален избор на Р-лекарство, индивидуализиране на лекарствената терапия, мониторинг на нежеланите лекарствени реакции и преценка за възможните клинично значими лекарствени взаимодействия. Принципите и резултатите от клинични проучвания на нови лекарства са представени в този и други раздели, което е важна информация за тези читатели, които имат насоченост за участие в клиничните проучвания. Отделно са представени принципите на лечение на педиатрични и гериатрични пациенти, както и особеностите на терапията при бременни жени и кърмачки. Следващият раздел представя общи симптоми и синдроми, такива като главоболие и мигрена, болков синдром при различни организмови нарушения, фебрилитет, кашличен синдром, стомашно-чревни нарушения и инсомния. Към всяка тема са представени клинични случаи, които изграждат практическото мислене на проблем-ориентирания анализ. В отделен раздел са обособени специфични терапевтични проблеми в областта на офталмологията и дерматологията, които предоставят насочено познание на фармацевта при предлагане на ОТС и предписвани медикаменти
Книгата е предназначена за студенти по фармация и специализанти по клинична фармация, както и за студенти по медицина, които навлизат а клиничната фаза на своето обучение. Ние се надяваме, че това издание ще способства за изграждане на правилно разбиране за рационалната лекарствена терапия, следвайки новите стратегии за лечение и препоръките на международни професионални организации, отразени в книгата.

Друга литература от Фармакология