17.01.2018  Начало     - каталог     УНГ     Учебник по УНГ болести

Учебник по УНГ болести

Учебник по УНГ болести
Ценa за : 23.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

УНГ

Кат. №: 363270
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN:954-756-039-5
Авторски колектив под редакцията на: Доц. д-р Иван Стоянов
Издателство: МУ-Плевен
Година на издаване: 2005
Обем: 179 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ Специалността Оториноларингология третира заболяванията на носа и околоносните кухини, на гълтача, на устната кухина, на слюнчените жлези, гръкляна, хранопровода, трахеята и ушите. Заболяванията на сетивните органи, разположени в споменатите органи се лекуват също от оториноларинголози. По време на ежедневната си практика общопрактикуващите лекари и стоматолози много често се срещат с оториноларингологически заболявания. Именно поради това те трябва задължително да умеят да ги лекуват, като от особено значение е познаването на спешните намеси: спиране на кръвотечение от носа, травмите на ЛОР органите, острият ларингеален задух и т.н. Настоящият учебник се занимава главно със знанията, които задължително трябва да познава общопрактикуващия лекар. Заболяванията, които по-рядко се срещат в общата практика не се разглеждат детайлно. Органите, които принадлежат към Оториноларингологията служат за дишане, образуване на говора, хранене, слух, равновесие, обоняние и вкус. Споменатите органи са в тясна взаимовръзка, като заболяването лесно преминава от орган в орган. Например: заболяванията на епифаринкса много често причиняват ушни заболявания, заболявания на околоносните кухини могат да причиняват възпаление на ларинкса и трахеята и т.н. Поради скритото разположение на ушите, носа и гърлото, те се преглеждат само със специални инструменти и със специално осветление. Най-обикновеният инструмент за осветление е челният рефлектор. Всъщност той представлява вдлъбнато огледало, пробито в средата, като отворът е с диаметър около 1,5 см. Той отразява попадащата върху него светлина, като я концентрира в сравнително малка площ. Огледът на дадения орган става през отвора, като окото на лекаря трябва да е в сянка. Източник на светлина обикновено е 100 ватова крушка. Ушите се преглеждат с помощта на челен рефлектор и ушен спекулум, носа - с носен спекулум. Носоглътката и гръкляна поради скритото им разположение могат да се преглеждат с челния рефлектор само индиректно. За целта използваме различни по големина огледала, които могат да бъдат въведени в устната кухина. Напоследък, с напредъка на техниката вместо челния рефлектор се използват и други видове рефлектори, било такива, които могат да се поставят по главата на лекаря и такива, имащи директен светлинен източник. При ушни, носни и гърлени болести се изследват органи разположени в дълбочина. Посочените техники за преглед удостоверяват праведността на взаимовръзката на ПОР органите.

Друга литература от УНГ