21.02.2018  Начало     - каталог     Психиатрия     Учебник по психиатрия за студенти по медицина.Трето издание

Учебник по психиатрия за студенти по медицина.Трето издание

Учебник по психиатрия за студенти по медицина.Трето издание
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Психиатрия

Кат. №: 259007
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978619189 0316
Автор:под ред.на Валентин Акабалиев
Издател:Лакс бук
Година на издаване: 2016
Брой на страници: 211
Корици: мека

ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ
ОБЩА ПСИХИАТРИЯ
1. История на психиатрията. Основни теоретични направления. Д. Стоянов 3
2. Изследване на психично болен, Т.Атанасов,М. Мантарков 6
3. Нарушения ВЪВ възприятието. 3 Арабаджиев С .Ангелова. В. Акабалиев 12
4. Нарушения на мисленето по протичане И структура. В. Komemapoe, С. Ангелова. В. Акабалиев ... 16
5. Нарушения на мисленето по съдържание. В Акабалиев. В. Kотетаров. С. Ангелова 19
6. Нарушения на емоциите. Т. Атанасов 26
7. Нарушения в паметта. С. Кандиларова. В Акабалиев 29
8. Нарушения на воля, психомоторика и внимание. И. Митрев 34
9. Нарушения на съзнанието. 3. Арабаджиев. С. Ангелова. В. Акабалиев 38
10. Невроанатомия И невроразвитие - I. В. Акабалиев. А. Каканакова 43
11. Невроанатомия И невроразвитие - II. А. Каканакова. В. Акабалиев 48
12. Функционална невроанатомия. В. Акабалиев. А. Каканакова 53
13. Психиатрична генетика. А. Каканакова. В. Акабатев 58
14. Антипсихотици. Транквилизатори. М. Мантарков. И. Митрев 63
15. Антидепресанти. Стабилизатори на настроението. М. Мантарков 71
16. Психотерапия, содиотерапия, рехабилитация. Р. Масалджиева, В. Кадиян 78
17. Психиатрична нозология - класификации и номенклатура. Д. Стоянов 86
СПЕЦИАЛНА ПСИХИАТРИЯ
18. Разстройства на невроразвитието: Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ). Аутистично разстройство. В. Акабалиев. 3. Арабаджиев 90
19. Разстройства на невроразвитието: Интелектуална неспособност. Специфични разстройства В обучението. 3. Арабаджиев. В. Акабалиев 96
20. Психични разстройства, дължащи се на соматично заболяване. С. Хаджиева. В. Акабатев 102
21. Психотично разстройство. Шизофрения. В. Komemapoe. В. Акабалиев 105
22. Други психотични разстройства. В. Акабатев. В. Komemapoe 111
23. Биполярни разстройства. М. Мантарков 116
24. Депресивни разстройства. М. Мантарков 123
25. Тревожни разстройства. П. Нончев. В. Акабатев 128
26. Обсесивно-компулсивно И сходни разстройства. В. Акабалиев. П. Нончев. С. Георгиев 136
27. Посттравматични И стресови разстройства. С. Георгиев. В. Акабалиев 142
28. Разстройство със соматични симптоми и сходни разстройства, с. Кандиларова. В. Акабалиев 148
29. Хранителни разстройства. С. Хаджиева. В. Акабатев 154
30. Сексуалност и сексуални разстройства. С. Попов 159
31. Разстройства, свързани с психоактивни вешества. Основни синдроми. А. Каканакова. В. Акабалиев 169
32. Разстройства, свързани със специфични пснхоактивни вещества, В. Акабалиев. А. Каканакова. С. Георгиев 175
33. Психиатрия на късната възраст. И. Митрев. Р. Масалджиева 182
34. Личностови разстройства. Т. Атанасов 189
35. Спешна психиатрия. И. Митрев. В Митрева

Друга литература от Психиатрия