17.12.7120  Начало     - каталог     Гастроентерология     Усложнения на чернодробната цироза

Усложнения на чернодробната цироза

Усложнения на чернодробната цироза
Ценa за : 30.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Гастроентерология

Кат. №: 259129
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786191890194
Автор:В.Джурков,Н.Кръстев
Издател:Лакс бук
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 507
Рзмер:17/23.5см
Корици: твърда

Съдържание
Увод 7
Използвани съкращения 9
I. Дефиниция, етиология, патогенеза и класификации на чернодробните цирози 15
II. Усложнения на чернодробната цироза 31
1. Портална хипертония 31
2. Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза 71
3. Асцит 109
4. Спонтанен бактериален перитонит 165
5. Вторичен бактериален перитонит 211 6. Хепаторенален синдром и остра бъбречна недостатъчност при болни с чернодробна цироза 227
7. Хипонатриемия 243
8. Белодробни усложнения на порталната хипертония 251
9. Кардиомиопатии и циротична кардиомиопатия 265
10. Чернодробна енцефалопатия 271
11. Остра и остра върху хронична чернодробна недостатъчност. .315 11.1. Остра чернодробна недостатъчност 315
11.2. Остра върху хронична чернодробна недостатъчност 355
12. Хепатоцелуларен карцином 361
13. Хиперспленизъм 415
III. Други състояния при чернодробна цироза, предразполагащи или утежняващи усложненията . 427
1. Анемия при чернодробна цироза 427
2. Отклонения в хемостазата при чернодробна цироза 437
3. Костно-ставни и мускулни промени при чернодробна цироза .449
4. Нарушения в нутритивния и енергиен метаболизъм при чернодробна цироза 457
IV. Чернодробна и хепатоцитна трансплантация 471
1. Чернодробна трансплантация (гледна точка на хепатогастроентеролога) 471
2. Хепатоцитна трансплантация 501

Друга литература от Гастроентерология