19.04.2018  Начало     Медицина - каталог     Медицина     Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска пректика

Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска пректика

 Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска пректика
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Медицина

Кат. №: 259161
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-619-189-087-3
Издателство: Лакс Бук
Година на издаване: 2018
Обем: 250 стр.
Корици: меки.

Съдържание:
1. Демографско стареене, тенденции
2. Функционални, психологични и социални особености на възрастните хора
3. Влияние на хроничните заболявания и увреждания върху качеството на живот при гериатрични пациенти - характеристика, честота на разпространение и подходи за превенция
4. Полиморбидност
5. Полипрагмазия
Подходи при работа с гериатрични пациенти в общата медицинска практика
6. Холистичен (био-психо-социален) подход
7. Личност-центрираните грижи - ключова компетенция в общата медицинска практика
8. Комуникация - същност и съдържние
9. Предимства, недостатъци и бариери при общуване с гериатрични полиморбидни пациенти в общата медицинска практика
  10. Комплексна гериатрична оценка
11. Управление на качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика
12. Етични аспекти на грижите за възрастните и старите хора
Резултати от собствени проучвания
1. Епидемиологична характеристика на гериатричните пациенти и анализ на консумацията на здравни ресурси в общата медицинска практика
2. Познания на общопрактикуващите лекари за пациент центриран подход. Предимства и бариери за прилагането му в общата практика
3. Прилагане на комплексна гериатрична оценка като модел за пациент центриран подход в общата медицинска практика и готовност на ОПЛ за използване
10. Комплексна гериатрична оценка
11. Управление на качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика
12. Етични аспекти на грижите за възрастните и старите хора -
Резултати от собствени проучвания

Друга литература от Медицина 

Обща медицина - принципи и практика

Обща медицина - принципи и практика


78.00 лв. с ДДС
69.00 лв. с ДДС


Основи на палеативната медицина

Основи на палеативната медицина


14.00 лв. с ДДС
10.00 лв. с ДДС

няма снимка

Социална медицина


18.00 лв. с ДДС