24.02.4278  Начало     - каталог     Педиатрия     Тестове по неонатология

Тестове по неонатология

Тестове по неонатология
Ценa за : 9.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Педиатрия

Кат. №: 259102
На склад: [Да]
 
Представяне

Автори: Мая Кръстева,Пенка Петлешкова
Стр.139
Мека корица
© Медицинско издателство Лакс бук
2013 год.
ISBN 978-954-8326-79-7

Настоящият сборник с тестове по Неонатология е предназначен за теоретическа подготовка на студентите от МУ Пловдив - специалност „Акушерка“. Той е съобразен с лек-ционната програма за обучение на втори курс с цел да улесни и подобри заучаването, както и контрола на преподавания материал по предмета. Съдържа 495 въпроса, изградени на следните принципи:
1. Зададеният въпрос има само един верен отговор, който трябва да се посочи.
2. Зададеният въпрос има няколко верни отговора и един погрешен, който трябва да се посочи.
Верните отговори на въпросите са дадени след всяка тема за улеснение на студентите.
Надяваме се, че това учебно помагало ще допринесе за овладяване на необходимите знания от студентите, задъл¬жителни за тяхната ежедневна работа като специалисти с новородените деца.

Друга литература от Педиатрия 
Педиатрия

Педиатрия


43.50 лв. с ДДС
40.00 лв. с ДДССпешна педиатрия

Спешна педиатрия


69.00 лв. с ДДС

Всичко за детските болести

Всичко за детските болести


25.80 лв. с ДДС
23.20 лв. с ДДС