Терапевтичен справочник по медицинска онкология

Обратно към Онкология
Ценa:
Цена:20.00 лв. с ДДС
Каталожен № 418058
ISBN: 9789543263769
Автор: Под редакцията на К.Тимчева
Издателство: Парадигма
Година на издаване: 2019
Обем:320стр.
Корици:меки
Размери:11х17
Представяне на Терапевтичен справочник по медицинска онкология
Съвременната онкологична наука разглежда злокачествените тумори като системни заболявания на целия организъм. Лечението им е комплексно - включва оперативно лечение, лъчелечение, както и системно лекарствено лечение.
Системното лекарствено лечение заема много съществена част от комплексното лечение на онкологичните заболявания. В него се обединяват терапевтични подходи с повече от половинвековна давност - цитостатично лечение, хормонална терапия, както и съвременни терапии с давност от последните 15-20 години: таргетна (прицелна) терапия, имунотерапия.
Медицинската онкология е наука за правилата на приложение на изброените лекарствени методи при болни със злокачествени тумори, с изключително бързо развитие в последните години, което поставя твърде високи изисквания към упражняващите тази професия. Непрекъснатото обучение и запознаване с новостите е необходимо, за да се гарантира съвременно и максимално ефективно лечение на пациентите с тези заболявания.
Системното лекарствено лечение може да се провежда з различни етапи от комплексното лечение на злокачествените новообразувания - преди хирургично или лъчелечение (неоадювантно лекарствено лечение), след радикална оперативна интервенция (адювантно лечение); като поддържаща терапия при метастазирало заболяване, която води до подобряване качеството на живот и увеличаване на преживяемостта.
„Терапевтичният справочник по медицинска онкология“ е плод на съвместния труд на широк кръг спец с дългогодишен опит в областта на лекарственото на злокачествените тумори. Правилата за лечение на основни нозологични единици са съобразени с Европейските правила за лечение (ESMO guidelines), както и със съответните европейски регистрации на лекарствените продукти.
Второто преработено издание на „Медицинска онкология“ от началото на миналата година улесни значително нашата задача. Двутомникът съдържа детайлна информация за биологията на злокачествените тумори, видовете лекарствени продукти, прилагани за лечение на солидни тумори, токсичностите и усложненията, свързани с приложениего на един или друг вид лекарствено лечение, молекулярно-генетичните изследвания, които са в основата на назначаваната съвременна терапия в онкологията, лечение всички видове злокачествени тумори по органни локализации, както и палиативни грижи при онкологично болни.
Терапевтичният справочник съдържа препратки към „Медицинска онкология“ (2018) със съответен том и страница, с цел спестяване на обем и за да не се дублира информацията в двете помагала.
Българска асоциация по медицинска онкология (Бамо)поема ангажимента да издаде „Терапевтичен справочник по онкология“ на хартиен носител - джобен формат, за улеснение на колегите, които ще го ползват. Освен това БАМО се ангажира да актуализира периодично формацията, разчитайки на целия авторски колектив, работил всеотдайно върху този съвместен, ширококонсенсусен труд.
Разчитаме, че предложеният терапевтичен справочник бъде полезен както за медицинските онколози в страната, така и за институциите, контролиращи работата на звената по медицинска онкология.
От името на авторския колектив, проф. д-р К. В. Тимчева, председател на УС на БАМО
Запитване за Терапевтичен справочник по медицинска онкология
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Онкология