21.01.1306  Начало     - каталог     Анестезиология/Интен. леч.     Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение

Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение

Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Ценa за : 34.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Анестезиология/Интен. леч.

Кат. №: 363030.3
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786191970056
Автор: под ред.на Силви Георгиев
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2015
Обем: 202стр.
Корици: меки

ПРЕДГОВОР
Специалността Анестезиология и Интензивно Лечение претърпя в последните години много динамично развитие, което наложи да се преразгледат основно учебните помагала за студенти. Така стигнахме до съставянето на това изцяло ново ръководство, което цели да предостави както теоритични познания, така и практически умения съобразени с актуалното състояние на специалността. Отделните глави бяха възложени на водещите автори в съответната област. Стремили сме се в максимално стегнат формат, отговарящ напълно на изискванията на учебния курс, да предадем основите на анестезиологията и интензивното лечение. Включени са съвременни протоколи за работа, както и текстове третиращи навлизането на ехографията в анестезиологията, работата с нови анестетици, борбата с болката и други актуални теми, които не са разглеждани до момента в предишни ръководства.
Въпреки нашето старание, настоящото ръководство вероятно притежава някои непълноти и пропуски. Авторите ще приемат с признателност всички изказани мнения и критични бележки, които биха подпомогнали подобряването на следващото издание.
Не на последно място искаме да изкажем нашата признателност към всички тези преподаватели, които преди нас са положили усилия за утвърждаване на специалността. Надяваме се и ние, като тях да успеем да ви покажем красивата логика на нашата работа.
Проф. Д-р Силви Георгиев дм

Друга литература от Анестезиология/Интен. леч. 
DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.

DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.


115.00 лв. с ДДС
84.00 лв. с ДДС


Наръчник по интензивна медицина

Наръчник по интензивна медицина


42.00 лв. с ДДС
39.90 лв. с ДДС