21.01.2280  Начало     - каталог     Кардиология     Сърдечна ресинхронизираща терапия

Сърдечна ресинхронизираща терапия

Сърдечна ресинхронизираща терапия
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Кардиология

Кат. №: 365001
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор:Д-р Пламен Петровски
Издател:Захарий Стоянов
Година на издаване: 2012
Брой на страници: 160
Корици: меки
Тегло: 297 грама
Размери: 15x22
ISBN: 9789540907161

Д-р Пламен Петровски е роден през 1955 г. в София. Завършил е Немската езикова гимназия, а през 1982 - Медицинска академия в София с отличен успех и Хипократов медал. Придобил е три клинични специалности, а от 1991 г. работи в Клиниката по функционална диагностика на сърдечно-съдовата система във ВМА - София.
Работи в областта на артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност. Ръководил е и е участвал в големи многоцентрови клинични проучвания. Има оригинални разработки в областта на сърдечно-съдовата диагностика.
Сърдечната недостатъчност представлява сериозен здравен и социален проблем. Знанията на лекарите за нейните причини, механизми и лечение се увеличават непрекъснато. Тази книга представлява съвременен и изчерпателен обзор относно най-скорошните изследвания и достижения в областта на немедикаментозно инструментално лечение на сърдечната недостатъчност. Дискутирани са широк кръг теми, които покриват механизмите на влошаване на електрическия и механичния синхрон в съкращението на сърдечния мускул. Важно място е отделено на ехокардиографската оценка на влошения синхрон в сърдечната дейност: между предсърдия и камери, между двете камери и вътре в самия камерен миокард. Авторът дискутира подробно ехокардиографската клапна и хемодинамична оценка при сърдечна недостатъчност. Направен е подробен обзор относно съвременните насоки за провеждане на сърдечна ресинхронизираща терапия и причините за липса на ефект от терапията. Описани са благоприятните ефекти и рисковете при провеждане на ресинхронизираща терапия на сърдечна недостатъчност.
Считам, че книгата ще запълни сериозна празнота в медицинската литература в България, тъй като са описани подробно новите ехокардиографски методи за оценка на болните преди и след провеждане на сърдечна ресинхронизираща терапия. Надявам се книгата да донесе пряка практическа полза на кардиолози, ехокардиографисти и специалисти в областта на електрокардиостимулацията чрез използване на предложения от автора комплексен индекс за предсказване на отговор към сърдечната ресинхронизираща терапия.

Друга литература от Кардиология 

Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене


20.00 лв. с ДДС
18.00 лв. с ДДС


ATLAS OF 3D ECHOCARDIOGRAPHY

ATLAS OF 3D ECHOCARDIOGRAPHY


279.90 лв. с ДДС
265.00 лв. с ДДС