19.01.2018  Начало     - каталог     Рентгенология и Ехография     Ставна ехография в съвременната ревматология

Ставна ехография в съвременната ревматология

Ставна ехография в съвременната ревматология
Ценa за : 68.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Рентгенология и Ехография

Кат. №: 259101
На склад: [Да]
 
Представяне

Издателство: Лакс Бук
Автор: Доц. д-р А. Баталов
Година на издаване: 2013 г.
Обем: 279 стр.
Корицa: твърдa

Рецензия
Настоящата монография е плод на 20 годишен собствен опит в областта на артросонографията, представен на редица национални и международни форуми. Публикациите и научните разработки на Доц. Баталов са цитирани от водещи световни ревматолози включително и от P. Emery в Arthritis and Rheumatism.
Доц. Баталов въвежда артросонографията в България през 1994г. и оттогава основна негова цел е да превърне тази нова съвременна методика в рутинна практика на българския ревматолог. Според мен тази цел е напълно реализуема с достъпния и изчерпателен начин на представянето на сонографията и конкретната възможност за менажирането на болестните проблеми на опорно-двигателния апарат. Като обобщение на международните постижения в областта на УЗ изследване в ревматологията, знанията на автора са синтезирани и насочени към клиничната дейност.
Съдържанието на монографията обхваща базисните познания на ултразвуковата диагностика и мястото на артросонографията в съвременната ревматология. Централно място заемат основните принципи на мускулоскелетната ултрасонография в ревматологичната практика. Атрактивно са описани и представени важните анатомични понятия като нормален и патологичен образ на ставни и периставни структури. Представени са по региони: ултрасонография на горен, долен крайник и други стави, както и ултрасонографското изследване при различни патологични състояния (диагнози).
Много важна е частта Инвазивни процедури под УЗ контрол - детайлно по зони и проблеми са дадени важни практически указания за използването на АСГ за постигане на лесен и резултатен терапевтичен ефект.
Приложените стандартни референтни стойности в мускулноскелетната ултрасонография при здрави възрастни са важна рамка, служейки на ревматолога в ежедневната практика да различи лесно чрез получените данни нормата от патология.
Литературният обзор е изчерпателен, всеобхватен и съвременен. Данните за тенденциите в съвременните УЗ технологии са маркирани с новите възможности за приложението им в ревматологията.
В този смисъл съм сигурна че това помагало е изключително полезно за българските ревматолози, ортопеди, невролози, физиотерапевти, спортни лекари, ОПЛ, и ще бъде преиздадено и допълнено от автора с нови детайли в бъдеще.
доц. д-р Стоянка Владева, дм доцент по ревматология в КПВБ, МФ, ТУ СТАРА ЗАГОРА

Друга литература от Рентгенология и Ехография