17.12.7667  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Спешни състояния при вътрешните болести

Спешни състояния при вътрешните болести

Спешни състояния при вътрешните болести
Стара ценa: 37.00 лв.
Ценa за : 35.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 363120
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор:под редакцията на проф. М. Григоров и доц. И. Мазнев
Издателство:НСА "Васил Левски"
ISBN: 9789547184053
Година на издаване: 2015
Страници:301
Корица:мека

ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

КАРДИОЛОГИЯ
-- Сърдечен арест. Кардио-пулмонална ресусцитация. Ив. Мазнев
-- Кома. Р. Калпачки
-- Деференциална диагноза на гръдната болка. М. Григоров
-- Остър коронарен синдром. М. Григоров
-- Нестабилна ангина пекторис. М. Григоров
-- Остър миокарден инфаркт. Т. Тодоров
---- Остър миокарден инфаркт без елевация (NSTEMI). Г. Тодоров
---- Остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) Г. Тодоров
-- Сърдечна тампанада. Ив. Мазнев
-- Аортна дисекция Ив Мазнев
-- Нарушения на сърдечен ритъм. Т. Тодоров
-- Предсърдечно мъждене. Г. Тодоров
-- Остра левостранна сърдечна недостатъчност. М. Григоров
-- Белодробен оток (кардиогенен). М. Григоров
-- Некардиогенен белодробен оток. Вл. Григоров
-- Шок и кардиогенен шок. М. Григоров
-- Синкоп. Г. Тодоров
-- Хипертонична криза. Р. Радославова
-- ПУЛМОЛОГИЯ. р. Петков
-- Бронхиална астма - пристъп
-- Екзцербации при хронична обструктивна белодробна болест
-- Пневмоторакс
-- Остър белодробен тромбоемболизъм
НЕВРОЛОГИЯ. Р. калпачки
-- Исхемичен мозъчен инсулт ( мозъчен инфаркт)
-- Ранно поведение при кома с неизвестен произход
-- Паренхимен мозъчен кръвоизлив
-- Субарахноиден кръвоизлив
-- Остра възпалителна полирадикулоневрапатия тип Гилен-Баре
-- Остра увреда на периферен нерв или гръбначно-мозъчно коренче (мононевропатия, радикулопатия)
-- Миастения гравис
-- Епилептичен статус
-- Остър психоорганичен синдром
-- Неврогенен шок
МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ. Б. Пешева
-- Хипокалемия
-- Хиперкалемия
-- Индикации за спешна диализа
-- Хипотермия
-- Хипертермия
-- Удавяне
-- ИНДОКРИНОЛОГИЯ. Ст. Димитров
-- Хипогликемия
-- Диабетна кетоацидоза
-- Хиперосмоларна (некетогенна) кома
-- Тиреотоксична криза
Микседемна кома
НЕФРОЛОГИЯ. М. Вретенарска
-- Бъбречна колика
-- Остра бъбречна недостатъчност
-- Уросепсис, ендотоксичен шок
-- Уремична кома
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ. Н. Григоров и Н. Цонев
-- Остро кълвене от горния гастроинтестинален тракт
-- Остър панкреатит
ТОКСИКОЛОГИЯ. А. Хубенова
-- Обща част
-- Анамнеза
-- Основни принципи на лечение при отравянията
-- Етапи на спешно поведение при остри отравяния
-- Клинична характеристика и лечение на някои по-често срещани отравяния
-- Някои нетоложни състояния при острите екзогенни отравяния

Друга литература от Вътрешни болести