24.02.4262  Начало     - каталог     Педиатрия     Спешна педиатрия

Спешна педиатрия

Спешна педиатрия
Ценa за : 69.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Педиатрия

Кат. №: 3284276
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-9666-67-0
Автор: Под ред.Борис Бойкинов,Тоньо Шмилев
Издателство: МИ Райков
Година на издаване: 2016
Обем: 707стр.
Корици: твърди

Най-сетне се появи на книжния пазар четвъртото издание на .Спешна педиатрия”. То е преработено, допълнено и осъвременено, включвайки последните достижения в областта на спешната медицина. Като съавтори на ръководството са привлечени водещи специалисти от цялата страна, както и много млади и можещи лекари, директно ангажирани в отделенията за интензивно лечение. Това създава една чудесна сплав от теория и практически опит.
Книгата включва обща и специална част. В първата от тях са разгледани кратко и ясно теоретичните предпоставки и методите за овладяване на критичните състояния при малките пациенти (кардио-пулмонална ресусцитация,нарушения във водно-електролитното равновесие, остра дихателна, сърдечно¬съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност, гърчове). Много ценни са разработените алгоритми за диагноза и поведение при тези състояния.
Подробно са разгледани възможностите на различните образни изследвания с подчертаване на приоритетните такива при различни случаи. Така постоянно и ненатрапчиво непрекъснато се акцентира върху необходимостта от работа в екип, с привличане на нужните,специалисти при всеки конкретен случай. Специалната част включва най-честите заболявания в детската възраст, изискващи спешна диагноза и лечение. Чудесно са изложени болестите на новороденото, дихателната, сърдечно съдовата и нервната системи - с клиника, необходими изследвания и възможности за лечение според последните медицински постижения.
Включени са най-честите злополуки и отравяния в детската възраст, спешни ендокринни, ревматологични, гинекологични и психиатрични проблеми, -наркомании, особено актуални в днешно време.
В този си вид книгата представлява едно безценно помагало за педиатрите в спешните звена, интензивните отделения, но и за всички които се интересуват от тези въпроси.

Друга литература от Педиатрия 
Педиатрия

Педиатрия


43.50 лв. с ДДС
40.00 лв. с ДДССпешна педиатрия

Спешна педиатрия


69.00 лв. с ДДС

Всичко за детските болести

Всичко за детските болести


25.80 лв. с ДДС
23.20 лв. с ДДС