24.02.4325  Начало     - каталог     Педиатрия     Спешна педиатрия- неонатология

Спешна педиатрия- неонатология

Спешна педиатрия- неонатология
Ценa за : 30.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Педиатрия

Кат. №: 259107
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789548326803
Издателство: Лакс Бук
Автор: под ред. на проф. Т. Шмилев
Година на издаване: 2013 г.
Обем: 486 стр.
Корицa: твърдa

Съдържание
Лекторите на втората национална конференция по спешна педиатрия, Хисаря 2012
Проф. Борис Господинов Бойкинов на 80 години 9
Предговор 13
Най-често използвани съкращения 15
Част I
Спешна педиатрия 19
Състояние и проблеми на спешната помощ в областта на детското здравеопазване 21
Анализ на дейността на Детско спешно отделение, УМБАЛ „Свети Георги, гр. Пловдив 29
Поведение при хипертонична криза в детска възраст 35
Психологични аспекти на агресивното и автоагресивното поведение при децата 45
Спешни състояния в детската офталмология 63
Ости отравяния - диференциална диагноза на екзотоксичната кома в детска възраст 79
Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson 91
Клинично хранене в детската възраст 101
Хепаторенален синдром 113
Странични реакции и усложнения след приложение на ваксини и поведение при тях 125
Възможности за спешно диализно лечение в детската възраст 137
Точна диагностика и комбинативност в спешната детска оториноларингология 149
Тубуло-интерстициални нефрити 167
Спешни състояния в детската ревматология 181
Остър бронхиолит 189
Синдром на Gianotti-Crosti 199
Остро състояние на обърканост в детска възраст 205
Спешно ендоскопско изследване на гастроинтестиналния тракт 215
Част II
Училище по неонатология 223
Акценти в анамнезата и статуса на новороденото дете след изписването му от родилния дом 225
Неврологичен статус на новороденото 237
Възможности на трансфонтанелната ехография 249
Хранене на недоносените деца - съвременни проблеми 287
Късно проследяване и амбулаторни проблеми на екстремно недоносеното дете 299
Интензивно лечение на обострената хронична дихателна недостатъчност при деца с бронхопулмонална дисплазия .... 311
Неонатални гърчове 319
Мозъчен кръвоизлив, като проява на късна форма на хеморагична болест на новороденото 331
Диагноза и поведение при новородено с критична кардиопатия 337
Хеморагични състояния в неонаталния период . 355
Жълтеници през късния неонатален период 367
Вродени метаболитни болести . 383
Хипогликемични състояния в периода на новороденото - спешно лечение, трудна диагноза 393

Друга литература от Педиатрия 
Педиатрия

Педиатрия


43.50 лв. с ДДС
40.00 лв. с ДДССпешна педиатрия

Спешна педиатрия


69.00 лв. с ДДС

Всичко за детските болести

Всичко за детските болести


25.80 лв. с ДДС
23.20 лв. с ДДС