17.01.2018  Начало     - каталог     Акушерство и Гинекология     Специални акушерски грижи при нормална бременност

Специални акушерски грижи при нормална бременност

Специални акушерски грижи при нормална бременност
Ценa за : 20.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Акушерство и Гинекология

Кат. №: 363224
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786192071189
Автор: Цвета христова
Издателство: МЕДИАТЕХ
Година на издаване: 2017
Обем: 145 стр.
Корици: меки

Наръчникът „Специални акушерски грижи при нормална бременност" осигурява информация за предоставяните здравни грижи и наблюдението на жена с нормална бременност. Той ще улесни теоретичната подготовка и практическото обучение на студентите акушерки и медицински сестри в образователно-квалификационна степен бакалавър. Структурирането му е съобразено с учебните програми в изучаваните специалности. Опорните теоретични точки са подкрепени с представяне на техника на практически професионални умения и предоставяне на актуални знания в акушерската сфера. Наръчникът е придружен със „Сборник с индивидуални клинични случаи" за професията Акушерка. Те ще изградят трайни знания, умения и компетенции в бъдещата професионална реализация на обучаемите, ще формират клиничен подход с клинично мислене - основата, върху която се организира план за здравните грижи.
Акцентира се върху възлови дейности в работата на акушерката/ медицинската сестра при наблюдението на бременна с нормална бременност в Женска консултация/ кабинет на Доболничната помощ. Учебното помагало е пряко свързано с изучаваните дисциплини „Специални грижи за бременна с нормална бременност", „Специални грижи за родилка и новородено", „Акушерство", „Женска консултация", както и с Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Друга литература от Акушерство и Гинекология 
Акушерство

Акушерство


46.00 лв. с ДДС
43.00 лв. с ДДС


Гинекология

Гинекология


36.00 лв. с ДДС