Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение

Обратно към Сестринско дело
Стара ценa:
20.00 лв. с ДДС
Ценa:
18.00 лв. с ДДС
Каталожен № 328475
Издател: Медицински университет Варна
Автор:Мариана Николова,Силвия Борисова
Издадена: 2018
Брой страници: 202
Корица:мека
ISBN: 978-619-221-040-3
Представяне на Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение
Учебникът „Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение“ представя съдържание, съобразено със съвременните стандарти в анестезиологията и интензивното лечение. Подпомага изграждането на специфични умения и поведение при подготовката за анестезия, контрол на жизнените функции по време на операция, както и реанимация и интензивна терапия на оперирани или консервативно лекувани болни.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ИСТОРИЯ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА НАУКА
2. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
3. АНЕСТЕЗИЯ
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Анестезиологичен екипи
Кабинет за преданестезиологична консултация
Материално-техническа обезпеченост
Място за провеждане на анестезия
Място за въвеждане и възстановяване от анестезия
Апаратура за обща анестезия
Медикаменти
Консумативи и пособия
5. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИЯ
6. ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ
Стадии на общата анестезия
Етапи на общата анестезия
7. ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ
Невролептаналгезия (НЛА)
Тотална интравенозна анестезия (TIVA)
Балансирана анестезия
8. ВЕНОЗНИ АНЕСТЕТИЦИ
9. ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ
Маскова инхалационна анестезия
Анестезия с ларингеална маска
Интубационна инхалационна анестезия
10. АПАРАТУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ
11. СИСТЕМИ ЗА ОБЩА ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ
12. ИНХАЛАЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ
13. МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ
14. ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ
15. УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ
Усложнения от страна на дихателната система
Усложнения от страна на сърдечно-съдовата система
Малигнена хипертермия
Усложнения от страна на нервната система
Въздушна емболия
16. МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ
17. ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – ВИДОВЕ
18. СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
19. ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
20. МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
21. УЧАСТИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА АНЕСТЕЗИЯ
22. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ АНЕСТЕЗИЯ
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА СЛЕД АНЕСТЕЗИЯ
24. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ НАЗАЛНА ИНТУБАЦИЯ
25. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ МАСКОВА АНЕСТЕЗИЯ
26. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ
27. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА
28. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
29. ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ. ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
30. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ
Структура за провеждане на интензивно лечение
31. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
32. ОСТРА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
33. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОДН
34. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ МОНИТОРЕН КОНТРОЛ
35. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕН С ТРАХЕОСТОМИЯ 36. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
37. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ИЗТОЧНИК
38. УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪДОВИ КАТЕТРИ
39. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪДОВ КАТЕТЪР
40. ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ
41. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ СОНДОВО ХРАНЕНЕ
42. ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНО РАВНОВЕСИЕ.
43. АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ
44. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКСТС СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С НАРУШЕНИЯ В АЛКАЛНО-КИСЕЛИННОТО РАВНОВЕСИЕ
45. КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ – ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
46. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР 47. КОМАТОЗНО СЪСТОЯНИЕ
48. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ БОЛНИ В КОМАТОЗНО СЪСТОЯНИЕ
49. МОЗЪЧНА, КЛИНИЧНА И БИОЛОГИЧНА СМЪРТ
50. ШОК (Shock)
51. ХИПОВОЛЕМИЧЕН ШОК
52. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ
53. КАРДИОГЕНЕН ШОК
54. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
55. АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК
56. СЕПТИЧЕН ШОК
57. ИЗГАРЯНЕ – COMBUSTIO
58. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИЗГАРЯНЕ
59. ИЗМРЪЗВАНЕ (общо охлаждане) – hypothermia
60. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИЗМРЪЗВАНЕ 61. ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ
62. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОТРАВЯНИЯ
63. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОМАШНА ПРОМИВКА
64. ГРИЖИ ЗА БОЛЕН НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
65. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ СМЯНА НА БЕЛЬО НА ТЕЖКО БОЛЕН
66. ПРОФОЛАКТИКА НА ДЕКУБИТУС
67. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ГРИЖИ ЗА ХИГИЕНА НА УСТАТА, НОСА И ОЧИТЕ
68. МОРАЛНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ИНТЕНЗИВНИТЕ ГРИЖИ
Запитване за Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Сестринско дело