19.04.2018  Начало     - каталог     Сестринско дело     Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести : Практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Сестринско дело

Кат. №: 3284340
На склад: [Да]
 

Практическото ръководство към учебника „Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания“ е предназначено за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Учебникът и ръководството са пръв опит за систематизиране на научните знания по темата, разпръснати в учебници, справочници, пособия и научна периодика. Източниците от ползваната литература надхвърлят 130.
Ръководството включва основните правила, спазвани от медицинската сестра, обслужваща инфекциозно болни (при вземане и изпращане на материали за биохимично, бактериологично, серологично, вирусологично, микробиологично изследване, правила за приготвяне на разтвори, регулиране на капката при инфузии, приложение на противогазгангренозен серум), съставяне на план за сестрински грижи, казуси, тестове и сценарии за самоконтрол и самооценка (с отговори и решения).
Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ.

Друга литература от Сестринско дело