Ръководство по нефрология и бъбречно-заместващо лечение

Обратно към Нефрология
Ценa:
Цена:20.00 лв. с ДДС
Каталожен № 328276
ISBN: 978-619-221-166-0
Автор: Светла Стайкова
Издателство:Медицински университет Варна
Година на издаване: 2018
Обем: 188 стр.
Корици: меки
Представяне на Ръководство по нефрология и бъбречно-заместващо лечение
I. Анатомия и физиология на бъбреците 11
II. Основни методи на изследвания в нефрологията 15
1. Изследване на урина 15
Микроскопски анализ на урината (изследване на седимент) 16
Полуколичествено микроскопско изследване 18
Важни находки в уринния седимент: 18
Функционални изследвания 20
Образни изследвания 24
III. Заболявания, водещи до ХБЗ 34
1. Гломерулни заболявания 34
Остър постстрептококов гломерулонефрит 34
Бързо прогресиращ гломерулонефрит (БПГН) 38
Идиопатичен нефротичен синдром (ИНС) 42
Мезангиопролиферативен ГН 45
Огнищна и сегментна гломерулна склероза (ОСГС) 47
Мембранозен ГН 49
Мембранопролиферативен ГН (Мезангиокапилярен ГН) 53
Мезангиален IgA ГН 56
2. Бъбречно засягане при системни заболявания 59
Лупусна нефропатия 59
Бъбречно увреждане при системни васкулити 66
Бъбречно увреждане при други системни имунни заболявания 71
Ревматоиден артрит 71
Склеродермия 73
Дерматомиозит и полимиозит 74
Бъбречна амилоидоза 76
Диабетна нефропатия 83
Бъбречно увреждане при саркоидоза
Метаболитен синдром и бъбречни увреждания
3. Бъбречно-съдови заболявания
4. Тубулоинтерстициални заболявания
Остър пиелонефрит
Хроничен пиелонефрит
Обструктивна нефропатия
Рефлуксна нефропатия
Остър интерстициален нефрит (ОИН)
Аналгетична нефропатия
Балканска ендемична нефропатия (БЕН)
Подагрозна нефропатия
Бъбречна туберкулоза
Бъбречнокаменна болест (Nephrolithiasis)
IV. Остро бъбречно увреждане
V. Хронично бъбречно заболяване
VI. Бъбречно-заместващо лечение
1. Хемодиализа
Хемофилтрация
Ууградифузия
Хемодиафилтрация
Хемоперфузия
Плазмафереза
2. Перитонеална диализа
АВТОМАТИЗИРАНА ПД
(AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS - APD)
3. Бъбречна трансплантация
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Запитване за Ръководство по нефрология и бъбречно-заместващо лечение
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.