20.04.2018  Начало     - каталог     Стоматология     Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 2

Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 2

Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 2
Ценa за : 14.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Стоматология

Кат. №: 259056
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-8326-27-8
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
Автор: под ред.на М.Панчовска-Мочева
Година на издаване: 2011 г.
Обем: 167 стр.
Корицa: твърдa

СЪДЪРЖАНИЕ
I. БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА - М. Панчовска - Мочева 5
1. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. 5
2. БАЗЕДОВА БОЛЕСТ. 25
3. ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ 28
4. ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ 31
5. ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ 33
6. БОЛЕСТ НА ИЦЕНКО-CUSHING 35
7. БОЛЕСТ НА ADDISON 36
8. АКРОМЕГАЛИЯ 38
9. БЕЗВКУСЕН ДИАБЕТ. 39
II. БОЛЕСТИ НА КРЪВТА - М. Панчовска - Мочева 42
10. ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНА АНЕМИЯ 42
11. ВИТАМИН В12 ДЕФИЦИТНА АНЕМИЯ 44
12. ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ 46
13. АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ 49
14. ОСТРИ ЛЕВКОЗИ 51
15. ХРОНИЧНА МИЕЛОЛЕВКОЗА 55
16. ХРОНИЧНА ЛИМФОЛЕВКОЗА 56
17. МИЕЛОМНА БОЛЕСТ. 57
18. ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗА 60
19. ИСТИНСКА ПОЛИЦИТЕМИЯ 63
20. БОЛЕСТ НА SCHOLEIN-HENOCH 66
21. ЕСЕНЦИАЛНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ 67
22. ХЕМОФИЛИЯ 68
III. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА - М. Панчовска-Мочева 69
23. ОСТЪР ЕЗОФАГИТ. 69
24. ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ. 72
25. АХАЛАЗИЯ НА ХРАНОПРОВОДА 75
26. РАК НА ХРАНОПРОВОДА 78
27. ОСТЪР ГАСТРИТ. 82
28. ХРОНИЧЕН ГАСТРИТ. 87
29. ЯЗВЕНА БОЛЕСТ. 90
30. РАК НА СТОМАХА 95
31. ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ. 100
32. АЛКОХОЛНА БОЛЕСТ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 105
33. АВТОИМУНЕН ХЕПАТИТ. 109
34. ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 111
35. ХРОНИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТ. 116
36. ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ. 118
37. ХРОНИЧЕН УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ. 122
38. РАК НА КОЛОНА И РЕКТУМА 126
39. ХРОНИЧЕН ПАНКРЕАТИТ. 128
40. ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ - Н. Белев 131
41.БИБЛИОГРАФИЯ 137
IV. АЛЕРГОЛОГИЯ. АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - Хр. Лалабонова, И. Стоева 139
42. БИБЛИОГРАФИЯ 161
V. КЛИНИЧНО-ЛАБОЛАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ. РЕФЕРЕНТНИ ГРАНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА - Д. Терзиева 162

Друга литература от Стоматология