20.04.2018  Начало     - каталог     Стоматология     Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 1

Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 1

Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина- част 1
Ценa за : 18.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Стоматология

Кат. №: 259055
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-8326-14-8
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
Автор: под ред.на М.Панчовска-Мочева и Д. Терзиева
Година на издаване: 2010 г.
Обем: 313 стр.
Корицa: твърдa

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ПРЕДГОВОР 3
2. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. М. ПАНЧОВСКА -МОЧЕВА 5
2.1. БРОНХИТИ. ХРОНИЧЕН БРОНХИТ 5
2.2. ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ... 9
2.3. БРОНХИАЛНА АСТМА 14
2.4. ПНЕВМОНИИ 21
2.5. БРОНХИЕКТАЗИИ. БРОНХИЕКТАЗНА БОЛЕСТ 36
2.6. ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ. ПЛЕВРИТИ. ЕКСУДАТИВЕН ПЛЕВРИТ 39
2.7. РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ 46
2.8. ТУБЕРКУЛОЗА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ 52
2.9. ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ 62
3. БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА. М. ПАНЧОВСКА - МОЧЕВА 66
3.1. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 66
3.2. РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ 80
3.3. ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО 105
3.3.1. Стабилна стенокардия 107
3.3.2. Нестабилна стенокардия 114
3.3.3. Инфаркт на миокарда 119
3.4. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 132
3.5. МИОКАРДИТИ 147
3.6. ПЕРИКАРДИТИ 152
3.7. КАРДИОМИОПАТИИ 158
3.8. РЕВМАТИЗЪМ 166
3.9. ИНФЕКЦИОЗНИ ЕНДОКАРДИТИ 174
ЗЛО. ПРИДОБИТИ КЛАПНИ ПОРОЦИ 183
3.10.1. Стеноза на митралната клапа 184
3.10.2. Недостатъчност на митралната клапа 187
3.10.3. Стеноза на аортната клапа 190
3.10.4. Недостатъчност на аортната клапа 194
3.10.5. Недостатъчност на трикуспидалната клапа 197
3.10.6. Стеноза на трикуспидалната клапа 198
4. БЪБРЕЧНИ БОЛЕСТИ. М. ПАНЧОВСКА - МОЧЕВА 205
4.1. ОСТЪР ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 205
4.2. ХРОНИЧЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 210
4.3. ПИЕЛОНЕФРИТ 224
4.4. БЪБРЕЧНОЛСАМЕННА БОЛЕСТ 232
4.5. ТУБЕРКУЛОЗА НА БЪБРЕЦИТЕ 237
4.6. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 241
4.7. ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 249
5. РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ. М. ПАНЧОВСКА - МОЧЕВА 255
5.1. РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ 255
5.2. БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ 265
5.3. СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН /КОЛАГЕНОЗИ/ 270
5.5.7. Системенеритематоденлупус 271
5.4. ПОДАГРА 278
5.5. АРТРОЗНА БОЛЕСТ 282
6. БИБЛИОГРАФИЯ 289
7. КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Д. ТЕРЗИЕВА 292
8. БИБЛИОГРАФИЯ 310
9. СЪДЪРЖАНИЕ 312

Друга литература от Стоматология