24.02.3946  Начало     - каталог     Химия, Биология, Биохимия     Ръководство за практически упражнения по биология

Ръководство за практически упражнения по биология

Ръководство за практически упражнения по биология
Ценa за : 16.80 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Химия, Биология, Биохимия

Кат. №: 363130
На склад: [Да]
 
Представяне

За студенти по медицина, дентална медицина и фармация
ISBN: 9786199018217
Издателство: Реко
Автор:Д.Димитрова, М.Маркова
Година на издаване: 2014 г.
Обем:255 стр.
Корицa: мекa

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор - И. Ватев 5
Микроскоп и стереомикроскоп - ИВ. Буланов 7
Protozoa (Първаци) -А Мархолев, 3. Сабит, М. Маркова 13
Тип Cnidaria (Meiuecmu) - Н. Трифонова 25
Тип Platyhelminthes (Плоски червеи) - Н. Трифонова 31
Тип Nematoda (Кръгли червеи) - Д. Димитрова 53
Тип Annelida (Прешленести червеи) - Д. Димитрова 69
Тип Arthropoda (Членестоноги) - Д. Димитрова 75
Клас Insecta (Насекоми) -
Р. КолароВа-Колева, В. Николова, И. Чакърова 91
Череп (cranium) - Р. Живкова 100
Зъби и дъвкателен апарат - М. Маркова 108
Кожа (cutis, integumentum commune).
Кожни сетивни органи - ИВ. Буланов 116
Пикочна система (systema urinarium) - Ив. Буланов, М. Маркова .... 122
Нервна система (systema nervosum) - Ив. Буланов, В. Лазаров 124
Сетивни органи (organa sensuum) - ИВ. Буланов, М. Маркова 127
Отровни гъби, растения и животни. Отровни гъби - Ив. Младенов 132
Отровни растения - Р. Коларова-КолеВа 135
Отровни животни - И. Ватев 139
Хроматин и хромозоми: телце на Бар,

гигантски хромозоми - Ц. Маринова, М. Маркова 144
Клетъчен цикъл. Митоза - Р. Коларова-Колева, М. Маркова ....... 148
Кариотип - В. Узунов, В. Дамянова, М. Маркова 154
Мейоза. Гаметогенеза - Ц. Маринова, М. Маркова 167
Оплождане in vitro - И. Ватев 173
Индивидуално развитие - Ив. Буланов, М. Маркова
178
Имунна система - А. Мархолев, 3. Сабит 189
Имуногенетика - Н. Трифонова, П. Минчева, Д. Димитрова 195
Имунологични реакции и методи - Ив. Младенов 215
Медико-генетични задачи - В. Узунов, В. Дамянова . 220
Популационна генетика - С. ДелимитреВа . 230
Количествени признаци - Р. Живкова 246

Друга литература от Химия, Биология, Биохимия 
BIOCHEMISTRY, 6TH ED.

BIOCHEMISTRY, 6TH ED.


76.00 лв. с ДДС
Обща и неорганична химия

Обща и неорганична химия


38.00 лв. с ДДС
36.00 лв. с ДДС


Аналитична химия

Аналитична химия


16.00 лв. с ДДС