25.05.2018  Начало     - каталог     Хирургия     Ректо-перинеални /аноректални/абсцеси и и фистули

Ректо-перинеални /аноректални/абсцеси и и фистули

Ректо-перинеални /аноректални/абсцеси и и фистули
Стара ценa: 17.00 лв.
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 3632071
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-9301-30-5
Автор: Цанко Цанков
Издател: Арсо
Издадена: 2007
Брой страници 166
Корица: Мека

Независимо от големите постижения на съвременната хирур¬гия ректо-перинеалните абсцеси и фистули продължават да бъдат труден проблем в диагностиката и дифинитивното им лечение. Ректо-перинеалните абсцеси и фистули са чести възпалител¬ни заболявания в аноректалната област и са ежедневна патоло¬гия в хирургичната амбулатория и хирургичните клиники. Поради това е необходимо добро познаване на етиопатогене- зата, механизма за възникване на заболяването, етапите в разви¬тието му. Това би допринесло за правилен подход в лечението на РПА и РПФ и избягване на честите рецидиви и усложнения. Познанията за възможностите на съвременните диагностич¬ни методи биха помогнали в значителна степен за правилния избор на лечение. При избора на оперативен метод е добре да се подхожда индивидуално при всеки болен в зависимост от лока¬лизацията и характера на абсцеса и фистулата, и от степента на развитие на възпалителния процес. Би било добре, ако настоящата монография е от полза за раз¬ширяване на познанията за това заболяване и допринесе за по- резултатно лечение на ректо-перинеалните абсцеси и фистули.

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС