Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на маточната шийка

Обратно към Онкология
Ценa:
Цена:13.60 лв. с ДДС
Каталожен № 328481
ISBN- 10:954-91829-1-6
ISBN - 13: 978-954-91829-1-0
Автори: Виктор Златков, Петя Костова-Златкова
Издател: БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
Брой страници: 149
Година на издаване: 2006
Корица: Мека
Представяне на Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на маточната шийка
Представеният за рецензия ръкопис съдържа въведение, заключение и 6 основни тематични глави. Той е отпечатан в обем 150-160 стандартни страници, като в него са включени 15 фигури и 17 таблици и книгопис към всяка глава.
Според авторите, целта на настоящата разработка е да разгледа науч¬но- практическите аспекти на профилактиката и скрининга при предрака и рака на маточната шийка, което да бъде техния принос към практическото изграждане на една нова съвременна национална програма за цервикален скрининг.
Книгата ще изпълни най-добре своето предназначение, ако по форма придобие по-малко академичност и има повече публицистична окраска. Необходимо е, нещата да се подредят по своята вътрешна логика, да се из¬чистят от текстове, които нямат пряко отношение към всяка една от думи¬те в заглавието, да се структурират внимателно с означение на всяка струк¬турна текстова единица. Така, читателят, който желае да обхване в цялост съответния проблем от книгата или да направи справка за съставните му части, да може да го стори бързо чрез ползване на заглавия, подзаглавия, подчертавания, означени абзаци, таблици, графики, снимки и скици. Б тази връзка, са направени конкретни забележки по съответните глави.
Книгописът е много добър и съвременен, като включва основните пуб¬ликации по света и има достатъчно авторски публикации.
Добре ще е, ако на всяка глава се направи резюме в обем от 1-2 стра¬ници, а за цялата книга се направи резюме на английски език в обем 5-6 страници.
В заключение, представен е ръкопис на една много навременна и необ¬ходима книга за днешния и утрешния ден. Тя е много добър фундамент за национална скринингова програма за рак на маточната шийка. Книгата следва да бъде отпечатана и съответно разпространена.
Проф. д-р Иван ЧЕРНОЗЕМСКИ, д.м.н.
Национален консултант по онкологияПроф. д-р Младен Гоигоров
Запитване за Профилактика, скрининг и ваксини при предрака и рака на маточната шийка
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Онкология