17.01.2018  Начало     Ветеринарна медицина - каталог     Ветеринарна медицина     Пропедевтика на вътрешните незаразни болести на домашните животни

Пропедевтика на вътрешните незаразни болести на домашните животни

Пропедевтика на вътрешните незаразни болести на домашните животни
Ценa за : 7.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Ветеринарна медицина

Кат. №: 528004
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор:Петко Петков и др.
Издател:Матком
Брой на страници: 170
Корици: меки
ISBN: 9549930300

Ветеринарният техник трябва да бъде запознат с основните ветеринарномедицински мероприятия, за да ги прилага както в крупните ферми, така и в личното стопанство. За ефективността на ветеринарномедицинските мероприятия, за тяхното осъществяване са необходими преди всичко задълбочени знания в областта на специалната патология и терапия, владеене на диагностичните методи, добросъвестни наблюдения и изследвания, натрупване на собствен опит.
В учебника са описани основните клинични и параклинични методи и средства за изследване на болните животни при поставяне на диагнозата. Спазен е класическият план на изследване на животните, като научнообосновано са разгледани въпросите, свързани с анамнезата, подхода към болните животни, изследването на кожата, видимите лигавици, телесната температура, на сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната и нервната система. В раздела на кръвта и урината се разглеждат актуални въпроси на клиничната лабораторна диагностика, като се посочват нормалните стойности и патологичните отклонения на редица показатели при нарушаване на метабо-литните процеси. Посочените диагностични клинични методи и лабораторни показатели се използват както при вътрешните незаразни болести, така и при заболяванията от акушерогинекологично, хирургично, заразно и паразитно естество.
Учебникът е предназначен за учениците от професионалните гимназии по ветеринарна медицина. Същият може да се ползва и от ветеринарни специалисти в практиката и други селскостопански специалисти.

Друга литература от Ветеринарна медицина