17.01.2018  Начало     Съдебна медицина - каталог     Съдебна медицина     Практикум по съдебна медицина

Практикум по съдебна медицина

Практикум по съдебна медицина
Ценa за : 9.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Съдебна медицина

Кат. №: 300079
На склад: [Да]
 
Представяне

Изд.Медицина и физкуртура
Изд.2011год
Автори:под.редакцията на доц.Петко Лисаев- Добринка Радойнова,Данчо Деков,Сергей Деянов Вилиям Доков,Пламен Доровски
Стр.149

Анотация
Практикумът има за цел да послужи за обучението на студентите по медицина и да подпомогне лекарите от общата и клиничната практика в подготовката им по въпроси от съдебномедицинско значение. По същия начин той може да бъде в полза на юристи, разследващи полицаи и др.
Основен акцент е поставен върху практическото поведение на лекаря при травматични случаи, случаи на различна насилствена смърт и т. н. Посочени са основните задачи на съдебния лекар, на общопрактику-ващия или клиничния лекар, когато те са съпричастни (като лекуващ лекар, при установяване на причината за смъртта, при участие в оглед при различни видове произшествия и т.н.) в случаи, станали обект на полицейско, съдебно или съдебномедицинско разследване и проучване.
Практиката е показала, че спазването на определени изисквания от общопрактикуващите или клиничните лекари в случаи на различни наранявания е от изключително важно значение за по-нататъшното развитие и успех на полицейското разследване.
В това отношение могат да се споменат изискванията да не се повреждат допълнително и да се съхраняват веществените доказателства, за навременно вземане на биологични материали за изследване, за подаване на информация към полицията и т.н. Това ей задължения, които лекарят има към обществото, с не по-малко значение от чисто медицинската дейност за диагноза и терапия.
Текстът предлага в синтезиран вид основния понятиен апарат (съдебномедицински термини, дефиниции) на съдебномедицинската наука, характеристика на различните видове увреждания и причини за смърт, но без да се утежнява значително с теорията на съдебномедицинската дейност.
Практикумът може да служи като ръководство за упражненията по съдебна медицина, за която цел е съобразен с тематиката на практическото й преподаване във висшите медицински училища. Маркирани са основните пунктове на разработваните теми, които се обсъждат по време на упражненията, както и някои от необходимите материали.
Разглеждат се и нови теми - за лекарската и съдебномедицинската дейност при масови произшествия, при провеждането на т.нар. мъртво-проверителство и при издаване на документи за уреждане на гражданското състояние на починалия.

Друга литература от Съдебна медицина