Практикум по съдебна медицина

Обратно към Съдебна медицина
Ценa:
Цена:9.00 лв. с ДДС
Каталожен № 300079
Изд.Медицина и физкуртура
Изд.2011год
Автори:под.редакцията на доц.Петко Лисаев- Добринка Радойнова,Данчо Деков,Сергей Деянов Вилиям Доков,Пламен Доровски
Стр.149
Представяне на Практикум по съдебна медицина
Анотация
Практикумът има за цел да послужи за обучението на студентите по медицина и да подпомогне лекарите от общата и клиничната практика в подготовката им по въпроси от съдебномедицинско значение. По същия начин той може да бъде в полза на юристи, разследващи полицаи и др.
Основен акцент е поставен върху практическото поведение на лекаря при травматични случаи, случаи на различна насилствена смърт и т. н. Посочени са основните задачи на съдебния лекар, на общопрактику-ващия или клиничния лекар, когато те са съпричастни (като лекуващ лекар, при установяване на причината за смъртта, при участие в оглед при различни видове произшествия и т.н.) в случаи, станали обект на полицейско, съдебно или съдебномедицинско разследване и проучване.
Практиката е показала, че спазването на определени изисквания от общопрактикуващите или клиничните лекари в случаи на различни наранявания е от изключително важно значение за по-нататъшното развитие и успех на полицейското разследване.
В това отношение могат да се споменат изискванията да не се повреждат допълнително и да се съхраняват веществените доказателства, за навременно вземане на биологични материали за изследване, за подаване на информация към полицията и т.н. Това ей задължения, които лекарят има към обществото, с не по-малко значение от чисто медицинската дейност за диагноза и терапия.
Текстът предлага в синтезиран вид основния понятиен апарат (съдебномедицински термини, дефиниции) на съдебномедицинската наука, характеристика на различните видове увреждания и причини за смърт, но без да се утежнява значително с теорията на съдебномедицинската дейност.
Практикумът може да служи като ръководство за упражненията по съдебна медицина, за която цел е съобразен с тематиката на практическото й преподаване във висшите медицински училища. Маркирани са основните пунктове на разработваните теми, които се обсъждат по време на упражненията, както и някои от необходимите материали.
Разглеждат се и нови теми - за лекарската и съдебномедицинската дейност при масови произшествия, при провеждането на т.нар. мъртво-проверителство и при издаване на документи за уреждане на гражданското състояние на починалия.
Запитване за Практикум по съдебна медицина
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.