17.01.2018  Начало     - каталог     Сестринско дело     Палиативни сестрински грижи

Палиативни сестрински грижи

Палиативни сестрински грижи
Стара ценa: 23.00 лв.
Ценa за : 21.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Сестринско дело

Кат. №: 363126
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786192071004
Автор:Деспина Георгиева,Грета Колева
Издателство:Медиатех
Година на издаване: 2017
Обем: 148стр.
Корици: меки

Учебникът Палиативни сестрински грижи е предназначен за обучение на студенти от специалност „Медицинска сестра“ по дисциплината „Практически основи на сестринските грижи. Палиативни сестрински грижи“, включена като задължителна в учебния план, съгласно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и "Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Информацията в учебника ще осигури придобиване на основни знания и практически умения на студентите в областта на палиативната медицина и очертаване на специфичните особености, като част от цялостния терапевтичен процес. Включените казуси засягат най-често срещаните морално-етични проблеми, характерни за пациентите, нуждаещи се от палиативни грижи. Предвиденото обучение чрез казуси и ситуационни задачи е насочено към стимулиране активното участие на студентите и формиране на клинично мислене. Поставя се акцент върху интердисциплинарния подход и научния статут на здравните грижи. Разработената от авторите сестринска документация ще подпомогне придобиването на знания и умения за оценка на най- често срещаните симптоми, както и формиране на умения за активно сестринско наблюдение. Теоретичният материал и темите за практически упражнения ще осигурят базови знания, умения и компетентности за работа с пациенти, нуждаещи от палиативно лечение и грижи.

Друга литература от Сестринско дело