24.02.4182  Начало     - каталог     Педиатрия     Отравяния и злополуки в детската възраст

Отравяния и злополуки в детската възраст

Отравяния и злополуки в детската възраст
Ценa за : 14.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Педиатрия

Кат. №: 259017
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 954-9806-39-1
Издателство: ВАП
Автор:Хр.Михов, Т.Шмилев
Корицa: мекa
Година на издаване: 2005 г.
Обем: 363 стр.
Корицa: мекa

Неоспорим факт е, че съвременната цивилизация се отличава с нарастващ брой на злополуките - транспортни, производствени, битови и пр. Отравянията, най-често като особен вид битова злополука, представляват cneциален интерес за педиатъра и общопрактикуващия лекар. Статистиката сочи, че децата са едни от най-честите жертви на битовите злополуки, включително и на отравянията, и на транспортните злополуки. Причините за отравянията са в многократно нарасналата употреба и неправилното съхранение на лекарства, на препарати от битовата химия, на токсични селскостопански отрови и много други потенциално токсични вещества, които все по-често попадат в ръцете на любопитните малки, деца. Тези тревожни факти изискват предприемането на широки профилактични мерки от всяка¬къв характер, но заедно с това налагат общественото здравеопазване да е в състояние успешно да се справя с последиците на злополуките и отравянията. Една от важните предпоставки за успех в тази насока е доброто познаване на отровите и възможните им токсични ефекти върху организма, на специфичните противоотрови и цялата поредица от спешни терапевтични мерки, които могат да гарантират благоп-риятен изход. Ето защо литературата, посветена на възможните токсични ефекти на потенциалните отрови, на диагнозата и особено на лечението на различните отравяния е особено необходима на всеки лекар.
Настоящото основно преработено и допълнено издание на стана-лата класика монография на проф. Христо Михов "ОТРАВЯНИЯ В 1ЕТСКАТА ВЪЗРАСТ', претърпяла няколко български и няколко руски издания, запълва острата нужда от съвременно ръководство в тази област. Не само защото потенциалните отровни вещества, включително и лекарствата, са се увеличили през последните години, има -натрупан значителен опит както за диагнозата, така и за лечението ж.н и той следва да бъде споделен, но и защото здравната реформа поставя някои въпроси от организационен характер, на които трябва да бъде даден отговор.
В общата част са разгледани достатъчно подробно и пъушо общите въпроси на диагнозата и лечението на отравянията в детската възраст, илюстрирани подходящо със случаи от клиничната практика. За съжаление точно клиничната практика нерядко ни показва, че незнанието, забавянето, допусканите грешки при острите отравяна в детската възраст са честа причина за фатален изход.
В специалната част на книгата са разгледани достатъчно подробно възможните отрови. На битовите отравяния, като най-чести, е отделено подобаващо място. Към тях са включени и токсикоманиите, които през последното десетилетие нараснаха многократно и станаха изключително болен въпрос за обществото. Отделено е място както на отровните растения, така и на хранителните интоксикации, но най-голямо място с право е отделено на медикаментозните отравяния, които са най-честите битови отравяния във възрастта до 5-6 години, а в юношеската възраст са най-честото средство при опитите за самоубийство.
Новост в настоящото издание на книгата е главата "Други злополуки", в която са разгледани термичните травми, ухапванията от отровни животни и насекоми, механични причини и др., които изиск-ват спешна и компетентна лекарска намеса, която е гаранция за благоприятен изход от злополуката.
Книгата ще бъде необходимо и полезно помагало в ежедневната дейност както на общопрактикуващия лекар на село или в града, на лекаря от структурите на спешната помощ, на специалиста педиатър в диагностично-консултативните центрове и , разбира се, на лекарите от болничните отделения за спешна терапия, реанимация и интензивни грижи.

Друга литература от Педиатрия 
Педиатрия

Педиатрия


43.50 лв. с ДДС
40.00 лв. с ДДССпешна педиатрия

Спешна педиатрия


69.00 лв. с ДДС

Всичко за детските болести

Всичко за детските болести


25.80 лв. с ДДС
23.20 лв. с ДДС