17.01.2018  Начало     - каталог     УНГ     Отосклероза

Отосклероза

Отосклероза
Ценa за : 30.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

УНГ

Кат. №: 323146
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Д-р Стефан Цолов
Издател: Ciela
Издадена: 2010
Брой страници: 311
Корица: Мека
ISBN: 978-954-28-0878-7

Отосклерозата е относително често заболяване, като при голяма част от пациентите слухът може да се подобри хирургично. За съжаление в България още е попу¬лярно архаичното виждане, че състоянието трудно се диагностицира, а оперативното лечение е с малка успе- ваемост и поради това - безперспективно.
Книгата Отосклероза дава широк поглед върху всички аспекти на заболяването. Структурата позволява системен прочит и подробно запознаване от хора с различно ниво на знания по биология. Наличието на множе¬ство препратки, индекс, информативни заглавия и резю¬мета дават възможност за лесна справка или запознава¬не само с отделни раздели.
Авторът представя подробно клиничната картина, съвременните средства за диагноза, диференциалната диагноза и консервативното лечение, с което трудът ще представлява интерес за всички оториноларинголози.
Разделите посветени на причините за възникване и разви¬тие на състоянието, заедно със съответните приложе¬ния, ще са полезни за изкушените от медиоко-биоло- гичната наука.
Представени са съвременните концепции за оперативно лечение, постиганите с него резултати и възможни усложнения - въпроси, вълнуващи отохирурзите. Веро¬ятно части от текста ще са от особен интерес за любознателни пациенти.

Друга литература от УНГ