16.01.2018  Начало     Медицина - каталог     Медицина     Основи на палеативната медицина

Основи на палеативната медицина

Основи на палеативната медицина
Стара ценa: 15.00 лв.
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Медицина

Кат. №: 259048
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 954980657-Х
Автор:под ред. на Ат.Атанасов
Издател: ИК"ВАП"
Година на издаване: 2005
Брой на страници: 202
Рзмер:24/17см
Корици: мека

Увод
Понятието “палиативни мадицина” произхожда от латинския глагол “palliare”, което означава облекчаване, намаляване на болка или заболяване, осигурява временно успокояване. Това е медицинска активност, ненасочена към диагнозата или етиологията на заболяването, невключваща етиологична терапия (тя вече е била прилагана), а осигуряване на грижи за облекчаване на болките, подпомагане на някои основни жизнени функции (доколкото това е възможно), грижи за психичното състояние и битов комфорт. Болните обект на палиативни грижи са преминали вече през стадиите на диагноза и етиологично лечение и се намират в последния стадий на своя живот, изпъл¬нен с много страдание, болка и безнадежност. Това са главно карциномно болни, намиращи се в последен стадий от развитието на заболяването си, болни с инсулти, с дихателна, бъбречна, сърдечна, чернодробна недоста¬тъчност или други вече нелечими заболявания. Усилията на този клон на ме¬дицинската наука са насочени именно към тези пациенти, за да се облекчат тяхните страдания и болки, да почувстват, че те не са изоставени, че за тях се полагат грижи, за да могат след достойно прекаран живот - да си заминат и достойно от този свят.
Докато в много страни на Европа, Азия и Америка този проблем е намерил широко развитие и правилно решение, то у нас този вид медицинска активност все още е в начален, прохождащ стадий и се изразява в появата на частни хосписи и две отделения за “Палиативна медицина” първо към Военно-медицинска академия в гр. София и второ - към Военна болница в гр. Пловдив. В програмите за обучение на студенти медици и следдипломна квалификация тази дисциплина също не е намерила своето място. След осигуряване на финансова подкрепа от здравната каса е предстоящо откриването и на нови отделения към по-големите болници в страната. Вярваме, че тази активност ще намери своето развитие и подобно на много страни по света, ще осигури на болните, намиращи се в последната мъчителна фаза на своя живот, достоен финал и подобаваща загриженост от страна на близки и общественост.
Настоящето ръководство има за задача да осветли основните проблеми при организиране и осъществяване на палиативни грижи за тази категория болни в нашата страна. То се базира на широка литературна справка, както и на скромен собствен опит, придобит в отделението за палиативна медицина към Военна болница в гр. Пловдив. Ценен принос в написване на ръководството е и участието на други изтъкнати специалисти в различните области на палиативната медицина. Вярваме, че то ще бъде посрещнато с интерес от нашата медицинска общественост и ще бъдем благодарни на всички, които ни изпратят своите впечатления и препоръки.
Проф. д-р Ат. Атанасов

Друга литература от Медицина 
Обща медицина - принципи и практика

Обща медицина - принципи и практика


78.00 лв. с ДДС
69.00 лв. с ДДС


Основи на палеативната медицина

Основи на палеативната медицина


15.00 лв. с ДДС
12.00 лв. с ДДС

няма снимка

Социална медицина


18.00 лв. с ДДС