25.05.2018  Начало     - каталог     Хирургия     Основи на неврохирургията

Основи на неврохирургията

Основи на неврохирургията
Ценa за : 30.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 259095
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-8326-64-3
Издателство: МИ ЕТ Васил Петров - ВАП
Автор: под ред. на Борислав Китов
Обем: 287 стр.
Корицa: твърдa

Изключителното развитие на техническия прогрес през последните някол¬ко десетилетия повлияха изключително на неврохирургията, която се разви неимоверно и постигна значителни успехи. Съвременното ниво на образната диагностика, микрохирургичната техника и в последно време възможности¬те на стереотаксичната радиохирургия позволиха от една страна диагнозата да се поставя с категоричност, а така също по оперативен път да се отстра¬няват патологичните находки, дори и в зони, които до скоро се считаха за недостижими. За да се постигнат още по-големи успехи е трябва заболява¬нията да се откриват в ранна фаза. За това е необходимо предният фронт на здравеопазването - медиците от доболничната помощ да познават неврохи-рургичните заболявания, за да могат своевременно да насочват пациентите към специализираните лечебни звена, които разполагат със съвременните възможности за диагностика и лечение. В настоящата книга, в съкратена форма, сме се постарали да представим онзи необходим минимум информация за епидемиологията, етиологията и клиничната картина неврохирургичната патология, както и начините за по-ставяне на диагнозата и възможностите за лечение. Тези данни, според нас, ще позволят на студентите по медицина, както и на общо-практикуващите лекари да се запознаят с характерните особености на неврохирургичните за¬болявания, което ще позволи диагнозата да се постави възможно най-бързо.
Авторите

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС