17.01.2018  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Основи на кинезитерапията в гериатрията

Основи на кинезитерапията в гериатрията

Основи на кинезитерапията в гериатрията
Ценa: Попитай
Статус: в промоция
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363278
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789547126879
Автор: Ирина Караганова
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Година на издаване: 2016
Обем: 60 стр.
Корици: меки

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
- Демографски и епидемиологични тенденции на застаряващия свят 7
Същност на геронтологията и гериатрията като науки 9
Стареенето и старостта като закономерни онтогенетични процеси 12
Условна класификация на възрастовите периоди 14
Нормално и преждевременно стареене 19
Цел, задачи и основни принципи на гериатричната кинезитерапия 20
Общи особености за прилагане на кинезитерапия при възрастни и стари хора 25
Кинезитерапия при дихателни заболявания в напреднала възраст 30
Кинезитерапия при сърдечно-съдови заболявания в напреднала възраст 36
Кинезитерапия при дегенеративни ставни заболявания в напреднала възраст 44
Кинезитерапия при мозъчно-съдови заболявания в напреднала възраст 49
Кинезитерапия при обменни заболявания в напреднала възраст 54
Основни съкращения и означения 58

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС