Коронарна хирургия

Обратно към Кардиология
Ценa:
Цена:70.00 лв. с ДДС
Каталожен № 259181
Автор:Заприн Въжев
Издател: Лакс бук
Година на издаване: 2019
Брой на страници: 208
Корици: твърди
ISBN: 978-619-237-036-7
Представяне на Коронарна хирургия
1. Използвани съкращения
2. Анатомия на сърцето
-- Топографска анатомия на сърцето
-- Проекции на сърдечните граници върху предна гръдна стена
-- Артериална и венозна коронарна съдова система
-- Възбудно-проводна система на сърцето
-- Сърдечни кухини
-- Сърдечни клапи
-- Перикард
-- Анатомия и хистология на използваните графтове за байпас процедури
-- Анатомични структури с пряко отношение към кардиоваскуларната хирургична рактика
3. Ембрионално развитие на сърдечно-съдовата Система
4. Исхемична болест на сърцето
-- Етиология и рискови фактори
-- Патоанатомия и патофизиология
-- Класификация на исхемичната болест на сърцето
-- Клинична картина
-- Диагностика на исхемичната болест на сърцето
-- Лечение на ИБС
-- Индикация на оперативно лечение
-- Общи принципи на хирургичното лечение на и оперативна техника
-- Операции без използване на ЕКК
-- Предимствата на арериалните графтове
-- преживяемост
5. Екстракорпорална циркулация
-- Схема на кардиопулмонален байпас
-- Канюлация
-- Системни налягания и кръвен поток
-- Специални видове екстракорпорална циркулация
6. Оперативна миокардна реваскуларизация
-- Исторически преглед
-- Анатомия на коронарните артерии с оглед съвместимост на дължината
-- съвместимост на размера
-- Ендотелна функция и мускулен тонус
-- Биологични характеристики на венозните и артериалните графтове
-- Клинична класификация на артериалните графтове
7.Хирургични техники за отпрепариране на педикули и скелетонизиран артериален и венозен графт и извършване на байпас процедура
-- Отпрепариране на VENA SAPHENA MAGNA
-- Отпрепариране на вътрешната торакална артерия (ITA) като педикул
-- Отпрепариране на скелетонизирана вътрушна торкална артерия (ITA)
-- Отпрепариране на дясна гастроепиплоична артерия (RGEA) като педикул
-- Отпрепариране на скелотонизирана дясна гастропелиполична артерия (RGEA)
-- Отпрепариране на радиална артерия (RA)
-- Артериални и венозни графтове - избор на оперативен метод според клиничната преценка и анализ на ангиографските и клинични резултати
-- Проходимост на вътрешната торакалнаартерия
-- Клинични резултати при използване на вътрешната торакална артерия (ITA)
-- Алтернативни артериални графтове
-- Артерия гастроепиплоика
-- Проходимост на д9ясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Клинични резултати при използване на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Радиална артерия (RA)
-- проходимост на радиална артерия (RA)
-- Клинични рлезултати при използване на радиалната артерия (RA)
-- Долна епигастрална артерия (ITA)
-- Клиничен избор на графтове
-- Описание на оперативната техника за отпрепариране на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Описание на операвната техника за извършване отвора на диафрагмата
-- Описание на операвната техника за насочване на педикула на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Последователност и оперативна техника при използване изцяло на артериални графтове
8. Оперативна техника на конвенционалния аорт-коронарен байпас
9. Обсъждане
10. Заключение
11. Бъдеще на миокардната реваскуларизация
12. Библиография
Запитване за Коронарна хирургия
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Кардиология