Колопроктологична хирургия

Обратно към Хирургия
Ценa:
Цена:65.00 с ДДС
Каталожен № 363173
ISBN: 9789549426342
Автор:под ред.на Николай Яръмов
Издател:Лице
Година на издаване: 2012
Брой на страници: 759
Размер:24/17,5
Корици: твърда
Представяне на Колопроктологична хирургия
ПРЕДГОВОР
В последните 10-15 години има голям ръст на заболяванията на дебе¬лото и правото черво, ануса и перианалната област. Днес заболяемостта и смъртността при колоректалния рак се увеличават ежегодно в индустриално развитите страни, включително и в България.
Колоректалният рак заема челно място между раковите заболявания на храносмилателния канал, а в някои държави, като САЩ, Англия, Франция и скандинавските страни, се поставя на второ място сред всички органни локализации.
Увеличена е и честотата на заболеваемост при болестите на Крон, язвения колит, дивертикулоза, възпалителните заболявания в параректалната зона.
Най-известното проктологично заболяване - хемороидална болест, се наблюдана повече в 1/3 при възрастното население в Европа и България.
Колопроктологията е раздел от медицината, изучаваща въпросите на етнологията, патогенезата, морфологията, физиологията, диагностиката и лечението на заболяванията на дебелото черво, правото черво, ануса и перианалната област. Тук се включват аномалиите, атрезиите, ектопиите, различни функционални нарушения, неспецифични възпаления, фистули, хемороиди, фисури, доброкачествени и злокачествени новообразувания и др. т.е. повече от 200 различни заболявания и синдроми.
Колоректалната хирургия е раздел от хирургията, която извършва хирургично лечение на колопроктологични заболявания.
Голяма роля в развитието на колопроктологията изиграва внедряване¬то на ендоскопията. С помощта на фиброколоноскопията стана възможно да се диагностицират различни заболявания на дебелото и правото черво, а така също да се извършват хирургични операции по отстраняването на доброкачествени и злокачествени новообразувания. Ултразвуковите изследвания значително разшириха диагностичните възможности в колопроктологията. Ръководството обхваща всички проблеми на спешната и плановата колопроктология. Състои се от две части - обща и специална.
Настоящото ръководство е изградено главно върху опита на изтъкнати наши хирурзи колопроктолози с висока квалификация. Поради този факт за написването на настоящия учебник бяха привлечени специалисти по отделните раздели с доказан педагогически опит и продължителен преподавателски стаж.
Колопроктологичната хирургия е един от най-трудните раздели в хирургията поради особените анатомични белези и сложната топографска анатомия.
Много знания и опит са нужни за един хирург с колопроктологична насоченост. Негова е голямата отговорност да реши съдбата на болния, а извършената операция да има благоприятен изход.
Предлаганият учебник-ръководство дава представа за съвременното състояние на проблемите в колопроктологичната хирургия и перспективите за научни търсения. Той е предназначен за хирурзи - колопроктолози, гастроентеролози, специализанти и стажант-лекари.
Проф. д-р Николай Яръмов, дмн
Запитване за Колопроктологична хирургия
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Хирургия