19.04.2018  Начало     - каталог     Анестезиология/Интен. леч.     Обезболяване в акушерството

Обезболяване в акушерството

Обезболяване в акушерството
Ценa за : 21.50 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Анестезиология/Интен. леч.

Кат. №: 363086
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9548967863
Автор: Иван Смилов
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2002
Обем: 336 стр.

Книгата представя в теоретичен и предимно практически аспект редица проблеми, свързани с обезболяването в акушерството. Тази специфична област в анестезиологията има някои характерни особенности, които изискват от практикуващите я лекари да имат специални познания по акушерство, анестезиология, фармакология и др. От особен интерес за акушерското обезболяване са въпросите на перинаталната фармакология, фармакологията на локалните анестетици, инхалационните анестетици, опиати и тяхното влияние върху маиката, родилната деиност, плода и новороденото дете. Особеномясто е отделено на анестезията на анестезията при цезарово сечение като се препоръчват алгоритми за поведение. В няколко глави се разглеждат въпроси касещи високорисковата бременност и анестезията. Подробно са развити и въпросите за обезболяването при преклампсия и еклампсия, HELLP - синдром, бременни със сърдечни, дихателни, неврологични, бъбречни, хематологични, ендокринологични и други заболявания. В Определени глави се засягат въпросите на анестезията за операции по време на бременноста, както и обезболяване при малки акушерски операции и манипулации. Засегнати са и въпросите за реанимация на новородени деца, както и въпросите за майчината смърност и медиколегални проблеми на акушерската анестезия.

Друга литература от Анестезиология/Интен. леч. 
DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.

DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.


115.00 лв. с ДДС
84.00 лв. с ДДС


Наръчник по интензивна медицина

Наръчник по интензивна медицина


42.00 лв. с ДДС
39.90 лв. с ДДС