19.04.2018  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Ценa за : 43.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 363190
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-619-716-409-1
Автор: З.Кръстев,Т.Шишков
Издателство: Техника
Година на издаване: 2017
Обем: 600 стр.
Корици: меки

Авторите предлагат цялостно преработена нова книга-мост между лаболаторния резултат и клиничното решение, като продължение на излезлия преди 30 години „Лабораторните резултати в диагностичния процес“ и по-късно преиздадените преработени издания.
Съдържание

-- Лабораторни грешки
-- Референтни граници
-- Клинично значение на имунологичните показатели
-- Диспроеинемия
-- Липиди, липопротеини, дислипопротеинемия
-- Нарушения на въглехидрантата обмяна
-- Водноелектролитно равновесие и нарушенията
-- Нарушения на киселинно-алкално състояние
-- Промени в серумната активност на ензимите
-- Микроелементи и тяхното значение за клиничната практика
-- Обмяна на костната къкан и нейната лабораторна преценка
-- Възпалителни и неоплатични синдроми
-- Клинично-лабораторни изследвания при HIV-инфекция
-- Сърдечни биомаркери при остър коронарен синдром - лабораторна диагноза
-- Анемичен синдром
-- Хипербилирубинемия и холестаза
-- Основни вирусни маркери в диагностиката на хроничните вирусни хепатити
-- Порфирии
-- Уринен синдром
-- Хронично бъбречно заболяване
-- Нефрози (нефротичен) синдром
-- Хемостаза
-- Най-честите нарушения в хормоналното равновесие
-- Телесни течности или биофлуиди
-- Лабораторна диагностика на сепсис и септичен шок
-- Неясно фебрилно състояние
-- Клинично-лабораторни изследвания на лекарствени продукти
-- Азбучен показалец

Друга литература от Вътрешни болести