19.01.2018  Начало     Строителство - каталог     Строителство     Наредба №15 за технически правила и нормативи (топлинна енергия)

Наредба №15 за технически правила и нормативи (топлинна енергия)

Наредба №15 за технически правила и нормативи (топлинна енергия)
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Строителство

Кат. №: 540004
На склад: [Да]
 
Представяне

Баркод: 1199823000003
Издателство: Итус-98
Година на издаване: 2016
Обем: 182стр.
Корици: меки

Съдържание: Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди, които образуват топлоснабдителната система.

Друга литература от Строителство 

няма снимка

Ръководство по стоманобетон


22.00 лв. с ДДС
17.00 лв. с ДДСМалки къщи

Малки къщи


19.90 лв. с ДДС